Strona Główna   Pracownicy   Badania   Publikacje   Dydaktyka   Kontakt   

Witamy na stronach Zakładu Fonetyki


Zakład Fonetyki jest jednostką Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Najważniejsze badania prowadzone przez pracowników Zakładu koncentrują się wokół wykorzystania wiedzy z dziedziny fonetyki w syntezie i rozpoznawaniu mowy, w komputerowym wspieraniu nauczania języka naturalnego (w nauczaniu języków obcych, komputerowych ćwiczeniach mowy dla osób niesłyszących), algorytmizacji oraz automatyzacji procedur fonetycznych, jak również projektowaniu i tworzeniu dużych językowych korpusów tekstowych i akustycznych.

Oferta dydaktyczna Zakładu dotyczy przede wszystkim zajęć informatycznych, oprogramowania użytkowego, zastosowania komputerów w lingwistyce i dydaktyce języków obcych, podstaw programowania oraz baz danych.

Strony z nami związane:

Instytut Językoznawstwa UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Fonetyczne
Kontakt w sprawie zawartości strony: Katarzyna Klessa, e-mail: klessa (at) amu.edu.pl