Wojciech S. Florek


wojciech.florek@amu.edu.pl

1964:  1964    2009:  prawie współczesne

Modyfikacje:

Materiały dydaktyczne i inne rzeczy do obejrzenia

Do spisu treści

ZWM: Zajęcia wyrównawcze z matematyki (dla I roku TK, sem. zimowy)

Do spisu treści

Monografy

Metody algebraiczne w fizyce

Sylabus;

Magnetyzm w metalach

  1. Sylabus;
  2. Nowa decyzja: wykład w semestrze letnim 2015/16!
  3. poniedziałek, 9:45-12:30 (z krótką przerwą), salka seminaryjna Zak. Fiz. Komp. (s. 219 w łączniku!)
  4. Zaczynamy 14 marca 2016!


Układy spinowe — rozwiązania ścisłe

Sylabus;
  1. Fale spinowe, prezentacja dra M. Misiornego. (Uwaga! To jest wersja do druku.)
  2. Ansatz Bethego;

Metody algebraiczne w fizyce układów skończonych (dyskretnych)

  1. Sylabus;
  2. Wtorek, 12:00-14:30, sala sem. Zak. Fiz.Komp. (s. 219, seg. GIII, II p.)
  3. Opracowanie (in English) w dużej części pokrywające się z zakresem wykładu.

 

Do spisu treści

Informacje dodatkoweDyżur:

wtorek, 09:30-10:30
czwartek, 12:00-13:00
Segment GIII pok. 202
tel. (wew.) 5033
poczta elektroniczna: wojciech.florek@amu.edu.pl

Valid HTML 4.01 Transitional