Nauki Przyrodnicze na Scenie

Science on Stage

 

UNIWERSYTET im. Adama MICKIEWICZA

WYDZIAŁ FIZYKI

61-614 Poznań, ul. Umultowska 85
tel. 8257-452, 8295-169


„Nauki Przyrodnicze na Scenie 3” 

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Festiwalu  „Nauki Przyrodnicze na Scenie 3”

Program

Sponsorzy Festiwalu

Zwycięzcy

Opinie uczestników

Galeria Mgra Mirosława Trociuka

Galeria Mgra Cezarego Filipiuka

Echa prasowe

Ogólnopolskiego Festiwalu   „Nauki Przyrodnicze na Scenie 3” 
Science on Stage


 

Powrót do strony domowej