Science on Stage 1

„Nauki Przyrodnicze na Scenie 1” 

CERN - Genewa

21-25 listopada 2005 roku


W dniach 21-25 listopada 2005 roku w CERN-ie w Genewie odbył się Europejski Festiwal „Science on Stage 1” („Nauki Przyrodnicze na Scenie 1”). Pełną informację o festiwalu można znaleźć na stronie http://science-on-stage.web.cern.ch/science-on-stage/. 

W festiwalu uczestniczyła polska delegacja składająca się z 22 osób głównie laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 1”, który odbył się na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu w dniach 24-25 września 2004 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.staff.amu.edu.pl/~fizscena/SOS2004.html

Polska delegacja miała swoje stoisko na terenia tzw. targów, w którym pokazywaliśmy wiele ciekawych i oryginalnych eksperymentów przygotowanych i przywiezionych na festiwal przez członków  delegacji. Nasze pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników festiwalu.

Na scenie targów prezentowali swój  model układu krążenie człowieka  Dr Jerzy Jarosz i Dr Aneta Szczygielska z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Ta para demonstratorów otrzymała III nagrodę festiwalu. Gratulujemy bardzo prestiżowej nagrody!

Pani Mgr Małgorzata Masłowska przy udziale Pani Mgr Grażyny Generowicz  wydała podczas festiwalu kilka numerów  gazetki informującej w dowcipny sposób o najważniejszych wydarzeniach festiwalu. Dzienniki te załączamy poniżej.

Nasz udział w festiwalu należy uznać za bardzo udany – pokazaliśmy ciekawe eksperymenty fizyczne i interesujące prace plastyczne na tematy związane z fizyką. Mieliśmy okazję zobaczyć demonstracje przedstawiane w stoiskach innych delegacji. Rozmawialiśmy z nauczycielami z innych krajów wymieniając swoje doświadczenia w nauczaniu fizyki.

Obejrzeliśmy interesujące występy na scenie głównej festiwalu, wysłuchaliśmy wielu ciekawych wykładów wygłaszanych przez wybitnych naukowców, braliśmy udział w prowadzonych podczas festiwalu warsztatach.

Wszyscy delegacji uważają swój udział w festiwalu za bardzo udany i pożyteczny.

Wiadomo już, że następny festiwal „Science on Stage 2” odbędzie się w Grenoble w siedzibie Instytutu Lauego-Langevina w dniach 2-6 kwietnia 2007 roku.

Ogólnopolski Festiwal „Nauki Przyrodnicze na Scenie 2” odbędzie się w dniach 22-23 września 2006 roku na Wydziale Fizyki UAM  w Poznaniu.

             Zarówno festiwal w Poznaniu jak i festiwal w Grenoble mają być spotkaniem interdyscyplinarnym pokazującym współdziałanie nauk przyrodniczych w procesie nauczania.

Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego powołał mnie na przewodniczącego Krajowego Komitetu Organizacyjnego. Skład KKO ogłoszony zostanie wkrótce.


 Jeśli chodzi o ogólnopolski festiwal w  Poznaniu to jego organizacja podobna będzie do organizacji festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 1”. Występy festiwalowe odbędą się w trzech grupach : demonstracje, spektakle artystyczne i prezentacje multimedialne

 Zgłoszenia udziału nauczycieli i zespołów uczniowskich przyjmowana będą do 3 czerwca 2006 roku. Do końca czerwca 2006 roku KKO zadecyduje, które zespoły zostaną zaproszone do Poznania.

Szczegółową informację o ogólnopolskim festiwalu podamy wkrótce.     

Ewentualne zapytania prosimy kierować na adres nawrocik@amu.edu.pl

 

Przewodniczący KKO
 Prof. Wojciech Nawrocik, Wydział Fizyki UAM

   


Polecam obejrzeć:

 


Powrót do strony domowej