Physics on Stage 3
 Fizyka na Scenie 3

 

 

Kolejny festiwal edukacyjny dla nauczycieli i popularyzatorów fizyki

 

Komunikat Przewodniczącego KKO "Fizyka na Scenie 3 !!!

Polska delegacja na festiwal POS3, Noordwijk, 8-15 listopada, 2003 !!!

Lista laureatów Krajowego Konkursu  z 6 września 2003 roku !!!

Od stycznia 2003 roku rozpoczęły się przygotowania do trzeciego europejskiego festiwalu „Physics on Stage 3” (POS 3), który odbędzie się w dniach od 8-15 listopada 2003 roku w siedzibie ESA-ESTEC w Noordwijk w Holandii w ramach sponsorowanego przez Komisję Europejską „Tygodnia Nauki i Technologii”.

Podobnie jak w przypadku poprzednich festiwali do udziału w POS 3 zaproszono nauczycieli, dydaktyków i popularyzatorów z 22 krajów europejskich. Delegacja polska może liczyć 22 osoby.

Festiwal POS 3 jest wspólnym projektem siedmiu europejskich organizacji badawczych skupionych w grupie zwanej EIROforum (European Intergovernmental Research Organisation's Forum).

EIROforum tworzą następujące organizacje:

·       CERN (Europejskie Centrum Badań Jądrowych),

·       ESA (Europejska Agencja Kosmiczna),

·       ESO (Europejskie Obserwatorium Południowe),

·       EMBL (Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej),

·       EFDA (Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Fuzji Termojądrowej),

·       ESRF (Europejskie Laboratorium Promieniowania Synchrotronowego),

·       ILL (Instytut Laue-Langevina)).

Organizacje te reprezentują najwyższej klasy szybko rozwijającą się naukę i technologię europejską.

Podczas festiwalu w Noordwijk uczestnicy będą przedstawiali swoje pomysły edukacyjne w ramach stanowisk krajowych (plakaty, demonstracje, prezentacje multimedialne). Odbywać się będą również warsztaty tematyczne oraz jednogodzinne przedstawienia i 15-minutowe demonstracje na głównej scenie festiwalu.

Za przygotowanie konkursów POS 3 w poszczególnych krajach odpowiedzialne są krajowe komitety organizacyjne (KKO). Komitety te przeprowadzają konkursy, wyłaniają krajowych zwycięzców, przesyłają międzynarodowemu komitetowi organizacyjnemu propozycje przedstawienia i demonstracji na głównej scenie oraz tematów warsztatów. Ustalają także skład delegacji krajowej na festiwal w Holandii.

Wiodącym tematem festiwalu POS 3 jest „Physics and life”„Fizyka i Życie”.

Fizyka opisuje otaczający nas świat i wyjaśnia zasady jego funkcjonowania. Dogłębne poznanie praw rządzących światem stanowi podstawę, na której opiera się rozwój cywilizacyjny i technologiczny ludzkości. Niestety nieznajomość fizyki we współczesnym społeczeństwie pogłębia się. Dlatego środowisko fizyków musi lepiej popularyzować fizykę tak, aby fizyka odgrywała należną jej rolę w nauczaniu szkolnym i w wykształceniu nowoczesnego człowieka.

Wiodący temat POS 3 - "Fizyka i Życie"- jest z całą pewnością gorącym tematem współczesnej nauki, fascynującym nauczycieli i uczniów, łączącym fundamentalne dziedziny nauki - fizykę, chemię, biologię i medycynę. Należy przypomnieć, że zorganizowany w roku 2001 festiwal „Life in Universe” spotkał się z wielkim zainteresowaniem nauczycieli i uczniów w Polsce i w Europie.

Do udziału w konkursie krajowym "Fizyka na Scenie 3" zapraszamy nauczycieli fizyki, biologii, chemii, lekarzy i uczniów, którzy chcieliby przedstawić swoje propozycje dydaktyczne, interesujące pomysły jak pokazać związki fizyki z życiem, opowiedzieć o swoich osiągnięciach dydaktycznych mieszczących się w temacie festiwalu "Fizyka i Życie" Na konkurs można także zgłaszać literackie, artystyczne i teatralne propozycje związane z tematem „Fizyka i Życie”.

Krajowy konkurs „Fizyka na Scenie 3”, odbędzie się na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu w dniu 6 września 2003 roku. Cztery najlepsze wystąpienia konkursowe zostaną ponownie pokazane w dniu 16 września na Zjeździe Fizyków w Gdańsku, gdzie wybrane zostaną dwie polskie propozycje przedstawienia i demonstracji  na scenie głównej festiwalu w Noordwijk.

KKO przyjmuje wstępne zgłoszenie udziału w konkursie do dnia 15 maja 2003 roku i ostateczne zgłoszenie do dnia 10 czerwca 2003 roku. Do udziału w konkursie poznańskim zaproszone zostaną osoby i zespoły wybrane przez KKO.

Koszty związane z przygotowaniem do udziału w konkursie w Poznaniu i Gdańsku oraz koszty wyjazdu polskiej delegacji do Holandii pokrywają organizatorzy.

KKO otrzyma od organizatorów dotację w wysokości 5000 EURO pod warunkiem, że przynajmniej taką samą sumę uzyska od polskich sponsorów. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do instytucji i osób chcących poprzeć nasze działania o finansowe wsparcie KKO i w ten sposób poparcie, krótko przed wejściem Polski do UE,  wyjątkowych możliwości uczestnictwa nauczycieli i uczniów z Polski w tej prestiżowej imprezie dydaktycznej jaką jest konkurs krajowy "Fizyka na Scenie 3" w Poznaniu i festiwal "Physics on Stage 3" w Holandii.

Aktualne informacje dotyczące krajowego konkursu „Fizyka na Scenie 3” i festiwalu "Physics on Stage 3" w Holandii będą podawane do wiadomości na stronie internetowej "FIZYKA NA SCENIE" http://main3.amu.edu.pl/~fizscena/.

Główna witryna festiwalu "Physics on Stage 2" znajduje się pod adresem:
http://www.physicsonstage.net

Sekretarz KKO
Dr hab. Piotr Czarnecki
 
pczarnec@main.amu.edu.pl 
Przewodniczący KKO
Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik
 nawrocik@main.amu.edu.pl

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

  Polecamy wizytę na stronie http://www.pitt.pl/fizykaizycie

 

Fizyka na Scenie 2002 - stona domowa