Nauki Przyrodnicze na Scenie

Science on Stage
 
                                                     

UNIWERSYTET im. Adama MICKIEWICZA

WYDZIAŁ FIZYKI

61-614 Poznań, ul. Umultowska 85,
tel.  8295-169

 


 

Witamy na polskiej stronie europejskiej sieci

Nauki Przyrodnicze na Scenie -
 Science on Stage

 


Główny wkład finansowy w realizację projektu wnosi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 z zakresu działalności upowszechniającej naukę


PATRONAT HONOROWY

  


Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO)
Ogólnopolskiego Festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 7” 

Wydział Fizyki UAM
Poznań, 16-17 września 2016

    Poznań, dnia 19 września 2016 roku

 

W dniach 16-17 września 2016 roku odbył się na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu

 
Ogólnopolski Festiwal   „Nauki Przyrodnicze na Scenie 7”
.

 

PROTOKÓŁ z posiedzenia Jury Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 7” można zobaczyć tutaj,

a relację filmową tutaj    

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Festiwalu

 

 

Przewodniczący KKO

Prof. Grzegorz Musiał

Prof.Grzegorz Musiał
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Umultowska 85
61-614 Poznań
Tel.: 61 8295 031
e-mail: gmusial@amu.edu.pl
 
 

 

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO)
Ogólnopolskiego Festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 7” 

Wydział Fizyki UAM
Poznań, 16-17 września 2016

    Poznań, dnia 6 września 2016 roku

 

Mapki dojazdowe do Collegium Physicum znajdują się
 tutaj i tutaj

Komunikat 5

Szanowni Państwo Kierownicy grup festiwalowych,

Już wkrótce spotkamy się na Ogólnopolskim Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 7”, który odbywać się będzie w dniach 16 i 17 września br. na Wydziale Fizyki UAM w Collegium Physicum.

Uroczyste otwarcie festiwalu nastąpi w piątek 16 września o godzinie 9:00 w Auditorium Maximum w Collegium Physicum przy ulicy Umultowskiej 85 na kampusie UAM Morasko.
O godzinie 9:30 rozpoczną się wystąpienia wg przekazanego Państwu  wcześniej programu zamieszczonego na stronie internetowej http://www.staff.amu.edu.pl/~fizscena/SOS7program.htm  lub http://sons.amu.edu.pl/.

Tak jak informowaliśmy Państwa, zakwaterowanie uczestników spoza Poznania i najbliższych okolic przygotowane jest w domu studenckim UAM JOWITA (będą ręczniki) przy ulicy  Zwierzynieckiej 7, obok ronda Kaponiera (rondo już funkcjonuje) przy hotelu Sheraton,  w odległości około 15 minut drogi pieszej od dworca kolejowego PKP Poznań Główny. Termin zakwaterowania grupy w  ds. Jowita i liczba członków grupy zostały ustalone na podstawie zamówień przesłanych nam przez Państwa wcześniej. Zwiększanie liczby członków grupy jest już niemożliwe.

Te grupy, które przyjadą do Poznania już w czwartek 15 września proszone są o pojawienie się Sekretariacie festiwalu w Collegium Physicum w godzinach od 15:00 do 20:00 w celu zarejestrowania się, uaktualnienia listy nazwisk w składzie grupy, odebrania materiałów informacyjnych, ewentualne pozostawienie w garderobie sprzętu potrzebnego do występów, obejrzenia sal, w których odbywać się będą występy festiwalowe, sprawdzenia kompatybilności swoich nagrań komputerowych z siecią komputerową Wydziału.

Grupy, które pojawią się w Poznaniu w piątek proszone są o przybycie do Collegium Physicum od godziny 7:30 i dokonanie w Sekretariacie wyżej wymienionych czynności.

Śniadania dla zakwaterowanych w ds „Jowita” uczestników festiwalu (tylko dla nich) wydawane będą w ds „Jowita” od godziny 7:00 zarówno w piątek jak i w sobotę. Bardzo prosimy o wczesne zejście na śniadanie ze względu na konieczność obsługi w krótkim czasie dużej liczby uczestników festiwalu. Godziny obiadów i kolacji (dla wszystkich uczestników festiwalu) podane są w programie festiwalu. Te posiłki serwowane będą w Collegium Physicum.

Dzięki życzliwej pomocy sponsorów koszty zakwaterowania oraz obiadów i kolacji wszystkich uczestników festiwalu pokrywa Komitet Organizacyjny.

Przypominamy Państwu Kierownikom zespołów, że ze względu na bardzo napięty program przewodniczący jury będą bezwzględnie przestrzegać czasu trwania występów tj. 15 minut dla demonstracji i prezentacji multimedialnych i 30 minut dla przedstawień. Czas ten liczy się od momentu rozpoczęcia na scenie przygotowania do występu do chwili opuszczenia sceny i usunięcia rekwizytów. Bardzo proszę Państwa Kierowników o przygotowanie swoich grup do występów na korytarzu przed wejściem do Auditorium Maximum i przestrzegania czasu występów.

Podczas poprzednich festiwali zdarzały się przypadki opuszczania przez grupy Collegium Physicum i organizowania wycieczek do miasta. Festiwal jest miejscem spotkania nauczycieli i uczniów, wzajemnego poznawanie się i nawiązywania kontaktów. Dlatego bardzo prosimy o obecność grup uczestników w Collegium Physicum podczas całego festiwalu.

Informacje o dojazdach środkami komunikacji miejskiej na Kampus UAM można znaleźć na naszej stronie internetowej http://www.staff.amu.edu.pl/~fizscena/   i  http://sons.amu.edu.pl/.

Przyjeżdżającym na Morasko tramwajami radzimy dojechać do ostatniego przystanku Osiedle Sobieskiego i następnie pieszo dojść do Collegium Physicum (spacer około 20 minut).

Przyjeżdżający autobusem nr 98 powinni wysiąść na przystanku Kampus UAM Morasko odległym o sto metrów od Collegium Physicum.

Ewentualne pytania dotyczące organizacji festiwalu prosimy kierować na adresy:

mobiala@amu.edu.pl,  tel. 61 829 5210 – sekretariat festiwalu - mgr Małgorzata Obiała

gmusial@amu.edu.pl,  tel. 61 829 5031  (lub komórka 692 742 364) - przewodniczący KKO – prof. Grzegorz Musiał

nawrocik@amu.edu.pl, tel. 61 829 5169  (lub komórka 694 383 022) – członek KKO – prof. Wojciech Nawrocik

 

Do zobaczenia w Poznaniu

 Krajowy Komitet Organizacyjny

                                               


Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO)
Ogólnopolskiego Festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 7” 

Wydział Fizyki UAM
Poznań, 16-17 września 2016

    Poznań, dnia 17 sierpnia 2016 roku

Komunikat 4

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dzięki życzliwości sponsorów Krajowy Komitet Organizacyjny festiwali „Nauki Przyrodnicze na Scenie” opłaci noclegi i posiłki (obiady i kolacje) wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom konkursu tegorocznego Festiwalu SOS7.

Prosimy o wypełnienie formularza „Noclegi i posiłki”  znajdującego się na stronie http://sons.amu.edu.pl/sons6-2/zgloszenia/formularz-noclegi-i-posilki  najpóźniej do 2 września 2016 r.

 Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową do mgr Małgorzaty Obiały (mobiala@amu.edu.pl).

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący KKO

Prof. Grzegorz Musiał


 

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO)
Ogólnopolskiego Festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 7” 

Wydział Fizyki UAM
Poznań, 16-17 września 2016

    Poznań, dnia 21 lipca 2016 roku

Komunikat 3

Szanowni Państwo,

Organizatorzy Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 7" uprzejmie informują, że na stronach http://sons.amu.edu.pl/  oraz http://www.staff.amu.edu.pl/~fizscena/SOS7program.htm  umieściliśmy projekt programu Festiwalu.

Prosimy o staranne sprawdzenie tytułu Państwa wystąpienia, imion i nazwisk oraz afiliacji. Ewentualne uwagi prosimy kierować na adres e-mailowy   mobiala@amu.edu.pl  .

Z poważaniem

 

Przewodniczący KKO

Prof. Grzegorz Musiał

 

Prof. Grzegorz Musiał
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Umultowska 85
61-614 Poznań
Tel.: 061 8295 031
e-mail: gmusial@amu.edu.pl

 

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO)
Ogólnopolskiego Festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 7” 

Wydział Fizyki UAM
Poznań, 16-17 września 2016

    Poznań, dnia 10 czerwca 2016 roku

 

Komunikat 2

Szanowni Państwo,

Organizatorzy  Ogólnopolskiego Festiwalu  „Nauki Przyrodnicze na Scenie 7” uprzejmie informują, że zgodnie z poprzednim komunikatem zakończono przyjmowanie zgłoszeń udziału w  tegorocznym Festiwalu.

 Zestawienie zakwalifikowanych zgłoszeń zamieszczamy na stronie SOS7zgloszenia.htm.

 Bardzo prosimy o zapoznanie się z tym zestawieniem  i sprawdzenie zapisanych w nim danych. Ewentualne uwagi prosimy wysłać na adres e-mailowy   mobiala@amu.edu.pl  do dnia 10 lipca br.

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący KKO

Prof. Grzegorz Musiał

 

Prof. Grzegorz Musiał
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Umultowska 85
61-614 Poznań
Tel.: 061 8295 031
e-mail: gmusial@amu.edu.pl

 

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO)
Ogólnopolskiego Festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 7” 

Wydział Fizyki UAM
Poznań, 16-17 września 2016

    Poznań, dnia 13 lutego 2016 roku

 

Komunikat 1

Szanowni Państwo,

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO) uprzejmie informuje, że zgodnie z wieloletnią tradycją kolejny Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie (krajowy etap europejskiego festiwalu Science on Stage) odbędzie się na Wydziale Fizyki UAM w dniach 16 i 17 września 2016 r.

Do udziału w festiwalu zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, geografii) oraz matematyki i informatyki ze szkół wszystkich typów, popularyzatorów, jak też dydaktyków tych nauk z wyższych uczelni z całej Polski. Nauczycieli prezentujących swoje projekty zapraszamy razem z ich uczniami.

Główne cele Festiwalu Nauki Przyrodnicze na Scenie 7:

- ukazanie wkładu nauk przyrodniczych w budowanie wiedzy społeczeństwa o otaczającym nas świecie i upowszechnianie rezultatów tych nauk,

- uświadomienie uczestnikom festiwalu roli nauk przyrodniczych w rozwoju nowoczesnych technologii,

- zaprezentowanie innowacyjnych sposobów nauczania, wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy między nauczycielami,

- zademonstrowanie ciekawych i kreatywnych działań uczniów w zakresie zdobywania wiedzy z dziedziny przedmiotów przyrodniczych.

Podobnie jak na poprzednich festiwalach, występy zespołów będą oceniane w trzech kategoriach:

* demonstracje zjawisk,

* działania artystyczne związane z wymienionymi naukami (przedstawienia teatralne, kompozycje muzyczne, fotografie, rysunki, wiersze itp.),

* prezentacje multimedialne dotyczące osiągnięć nauk przyrodniczych i matematyki. Najwyżej będą oceniane prezentacje będące ilustracją własnych projektów.

Zgłoszenia gotowości udziału w festiwalu prosimy przesyłać do dnia 20 maja 2016 r. drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny  na portalu internetowym festiwalu (http://sons.amu.edu.pl/, zakładka „zgłoszenia”). Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową do mgr Małgorzaty Obiały (mobiala@amu.edu.pl), Sekretarza Festiwalu.

Lista projektów zakwalifikowanych do udziału w festiwalu zostanie ogłoszona przez KKO do dnia 13 czerwca 2016 r.

Szkoły mogą zgłaszać projekty w każdej z wymienionych wyżej trzech kategorii, ale z uwagi na wciąż rosnące zainteresowanie Festiwalem i jego ogólnopolski zasięg całkowita liczba uczestników z jednej szkoły nie powinna przekraczać 10 osób.

KKO stara się o uzyskanie funduszy na pokrycie kosztów festiwalu tj. m.in. na opłacenie posiłków i noclegów uczestnikom festiwalu. W chwili obecnej nie możemy zapewnić Państwa, że będziemy mogli zaoferować uczestnikom festiwalu darmowe posiłki i noclegi, jak na poprzednich edycjach tego festiwalu. Mamy jednak istotne przesłanki, że uda nam się zdobyć fundusze przynajmniej na częściową opłatę przez KKO posiłków i noclegów.

Podobnie jak w latach poprzednich, podczas festiwalu planujemy warsztaty dla nauczycieli (z możliwością uzyskania certyfikatu uczestnictwa) oraz jedną z ciekawszych prezentacji na ostatnim londyńskim festiwalu przedstawione przez gości z zagranicy. Szczegóły podamy w programie naszego festiwalu po zakończeniu przyjmowania Państwa zgłoszeń.

Równocześnie informujemy, że kolejny Europejski Festiwal Science on Stage odbędzie się w dniach 29 czerwca do 2 lipca 2017 r.  w miejscowości Debreczyn (Debrecen), Węgry. Festiwal ten gromadzi około 400 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki z 24 krajów europejskich, Kanady i najprawdopodobniej także USA. Motto festiwalu to „Inventing the Future of Science Education” („nowe pomysły dla przyszłości edukacji przyrodniczej”). Grupa polskich uczestników w festiwalu liczyć będzie przynajmniej 12 nauczycieli wyłonionych przez KKO głównie spośród laureatów festiwalu w Poznaniu.

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Nauki przyrodnicze na Scenie 7  i życzymy zakwalifikowania się na europejski festiwal Science on Stage!

 

W przypadku pytań związanych z organizacją festiwalu proszę o bezpośredni kontakt e-mailowy lub telefoniczny: gmusial@amu.edu.pl lub tel. 61 8295031

Informacje o Ogólnopolskim Festiwalu Nauki Przyrodnicze na Scenie znaleźć można na jego portalu internetowym http://sons.amu.edu.pl/, który jednocześnie jest repozytorium polskiej sieci nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Natomiast informacje o Europejskim Festiwalu Science on Stage Europe umieszczone są na stronie http://www.science-on-stage.eu/, będącej repozytorium europejskiej sieci nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Z wyrazami szacunku

 

Przewodniczący KKO

Prof. Grzegorz Musiał

Prof.Grzegorz Musiał
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Umultowska 85
61-614 Poznań
Tel.: 61 8295 031
e-mail: gmusial@amu.edu.pl
 
 

 

Plakat

"Nauki Przyrodnicze na Scenie 7"

 


 

 

Skład  Krajowego Komitetu Organizacyjnego
festiwali „Nauki Przyrodnicze na Scenie”
i grupy Science on Stage Polska

 

 1. Prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał -  Przewodniczący

Zakład Fizyki Komputerowej, Wydział Fizyki Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

e-mail: gmusial@amu.edu.pl

url: http://main2.amu.edu.pl/~g.musial/

 2. Mgr Małgorzata Obiała - Sekretarz

Zakład Kryształów Molekularnych, Wydział Fizyki Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

e-mail: mobiala@amu.edu.pl 

 3. Mgr Maria Dobkowska – Członek

nauczyciel dyplomowany fizyki w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga w Warszawie (od 1992 r.)

Członek ZG PTF

e-mail: maria.dobkowska@gmail.com

 4. Dr Jerzy Jarosz – Członek

Pracownia Dydaktyki Fizyki
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
e-mail:  dydaktyk@us.edu.pl

url: http://www.us.edu.pl/us-addressbook/emp/9672

 5. Dr Aneta Mika – Członek

VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Jagiellońska 41, 70-382 Szczecin

Czynny nauczyciel (dyplomowany)

Członek Zarządu Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego

e-mail: mika.aneta@wp.pl

url: http://odn.zce.szczecin.pl/06_fizyka.htm

 6. Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik – Członek,
      - poprzedni Przewodniczący KKO

Zakład Kryształów Molekularnych, Wydział Fizyki Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

e-mail: nawrocik@amu.edu.pl

 


 

Festiwale w latach poprzednich:

 

statystyka