Nauki Przyrodnicze na Scenie

Science on Stage
 
                                                     

UNIWERSYTET im. Adama MICKIEWICZA

WYDZIAŁ FIZYKI

61-614 Poznań, ul. Umultowska 85,
tel.  8295-169

 


 

Witamy na polskiej stronie europejskiego programu

Nauki Przyrodnicze na Scenie - Science on Stage

 


SPONSORZY  
Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 6”

  

                 

 


 

W dniach 19 - 20 września 2014 roku odbył się na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu

Ogólnopolski Festiwal   „Nauki Przyrodnicze na Scenie 6”

PROGRAM Festiwalu  „Nauki Przyrodnicze na Scenie 6”
znajduje się na stronie http://www.staff.amu.edu.pl/~fizscena/SOS6%20program.htm

PROTOKÓŁ z posiedzenia Jury  można zobaczyć tutaj

SPRAWOZDANIE z przebiegu nagrodzonych wystąpień  tutaj

GALERIĘ fotografii z Festiwalu można obejrzeć tutaj
(foto: Marek Nowak)
Rejestracje filmowe

piątek, 19 września 2014, przed południem

[ obejrzyj ]

piątek, 19 września 2014, po południu

[ obejrzyj ]

sobota, 20 września 2014, przed południem

[ obejrzyj ]

sobota, 20 września 2014, po południu

[ obejrzyj ]

kamera:
Dorota Gołębiewska (PP), Katarzyna Pydzińska, Joanna Wolak, Zuzanna Święcicka

realizacja:
Zespół Pracowni Demonstracji i Popularyzacji Fizyki UAM

 

Ewentualne pytania dotyczące festiwalu prosimy kierować na adresy:

gmusial@amu.edu.pl    tel: 61 829 5031 – (lub komórka 692 742 364) - przewodniczący KKO – prof. Grzegorz Musiał

nawrocik@amu.edu.pl  tel: 61 829 5169  - (lub komórka 694 383 022) – członek KKO –  prof. Wojciech Nawrocik

mobiala@amu.edu.pl   tel: 61 829 5210 – sekretariat festiwalu - mgr Małgorzata Obiała

 

Informacje o Festiwalu zamieszcza też strona http://sons.amu.edu.pl/

 

 

Przewodniczący KKO

Prof. Grzegorz Musiał

Prof.Grzegorz Musiał
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Umultowska 85
61-614 Poznań
Tel.: 061 8295 031
e-mail: gmusial@amu.edu.pl
 
 

 


 

   

Poznań, dnia 10.01.2014 roku

Komunikat Profesora Wojciecha Nawrocika

 

 Szanowni Państwo,
uczestnicy dotychczasowych ogólnopolskich festiwali  "Fizyka na Scenie" i "Nauki Przyrodnicze na Scenie"
oraz europejskich festiwali
"Physics on Stage" i "Science on Stage"

 

           Od roku 2000 pełniłem funkcję przewodniczącego Krajowego Komitetu Organizacyjnego odpowiedzialnego we współpracy z Polskim Towarzystwem Fizycznym za organizowanie na Wydziale Fizyki UAM festiwali edukacyjnych dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz ich uczniów.

           W tym okresie Komitet nasz zorganizował: 3 ogólnopolskie festiwale „Fizyka na Scenie” i 5 ogólnopolskich festiwali „Nauki Przyrodnicze na Scenie”, w których udział wzięło ponad 1000 nauczycieli i uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i dydaktyków przedmiotów przyrodniczych z całej Polski. Ponadto Komitet przygotował polskie delegacje nauczycieli na europejskie festiwale:  3 „Physics on Stage” i  4  „Science on Stage”.

            Ostatni festiwal „Science on Stage 2013” odbył się w Collegium Polonicum w Słubicach i był zorganizowany przez grupę Science on Stage Polska i Science on Stage Deutschland,  przy ogromnej życzliwości i konkretnej pomocy Jego Magnificencji Rektora UAM Prof. Bronisława Marciniaka i Pana Prorektora UAM  Prof. Jacka Witkosia, Dyrekcji i Pracowników Collegium Polonicum oraz Przewodniczącego ZG PTF Prof. Wiesława Kamińskiego. Festiwal w Słubicach został wysoko oceniony przez prawie 400 uczestników-nauczycieli z 26 krajów Europy i Kanady.

           Grupa Science on Stage Polska, której przewodniczyłem, utworzona kilka lat temu, została członkiem  europejskiej grupy Science on Stage Europe i za zgodą Jego Magnificencji  Rektora UAM, jest afiliowana  przy  naszym uniwersytecie.

            Ze względu na mój wiek – jestem profesorem emerytowanym -  i przekonanie, że przewodniczącym powinien być ktoś młodszy, przekazałem dnia 1 stycznia 2014 roku funkcję przewodniczącego Krajowego Komitetu Organizacyjnego i grupy Science on Stage Polska  Prof. UAM dr. hab. Grzegorzowi Musiałowi z Wydziału Fizyki UAM -  energicznemu i doświadczonemu  organizatorowi wielu imprez dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów. Pozostając członkiem Komitetu oczywiście będę pomagał Profesorowi Musiałowi w przygotowaniu kolejnych imprez organizowanych w ramach działalności grupy Science on Stage Polska.

            Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wieloletnią owocną współpracę, dzięki której zorganizowaliśmy 8 wymienionych wyżej festiwali krajowych  i uczestniczyliśmy w 7 festiwalach europejskich. Nasz wspólny wysiłek zaowocował podniesieniem  kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, większym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów w poznawaniu tych przedmiotów i aktywną obecnością  polskich nauczycieli na europejskiej scenie nauczania przedmiotów przyrodniczych. Festiwale pozwoliły Państwu lepiej poznać się, wymieniać swoje doświadczenia dydaktyczne, nawiązywać współpracę w Polsce i w Europie oraz zawiązywać przyjaźnie. Mnie zaś nasza wspólna wieloletnia działalność dała naprawdę wiele satysfakcji – i za to Państwu serdecznie dziękuję. Proszę o wybaczenie błędów i potknięć, których byłem źródłem.

            Dziękuję także bardzo serdecznie moim najbliższym współpracownikom z Krajowego Komitetu Organizacyjnego: Pani Mgr Marii Dobkowskiej z Warszawy, Panu Dr. Jerzemu Jaroszowi z Katowic oraz całemu Zespołowi Wydziałowego Komitetu Organizacyjnego, który wspaniale wywiązywał się ze swoich zadań związanych z obsługą festiwali.

          Szczególnie dziękuję Sekretarzowi Krajowego Komitetu Organizacyjnego Pani Mgr Małgorzacie Obiałej za jej niezwykle ofiarną i kompetentną pomoc w przygotowaniu festiwali. Jej perfekcyjne działania pozwoliły na sprawny przebieg wszystkich festiwali i przygotowanie polskich delegacji na festiwale europejskie „Physics on Stage” i „Science on Stage”.

          Panu Prof. Grzegorzowi Musiałowi i Krajowemu Komitetowi organizacyjnemu życzę sukcesów w organizacji kolejnych festiwali i działalności grupy „Science on Stage – Polska”.

            Wszystkich Państwa zachęcam do udziału w najbliższym  festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie”, który odbędzie się 19 i 20 września 2014 roku  na Wydziale Fizyki UAM.

                                   

Z wyrazami szacunku

 

 

 

Prof. Wojciech Nawrocik

Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Umultowska 85
61-614 Poznań
Tel.: 061 8295 169
e-mail: nawrocik@amu.edu.pl 

 

Skład nowego (od 1.01.2014r.) Krajowego Komitetu Organizacyjnego
festiwali „Nauki Przyrodnicze na Scenie”
i grupy Science on Stage Polska


 

 1. Prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał -  Przewodniczący

Zakład Fizyki Komputerowej, Wydział Fizyki Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

e-mail: gmusial@amu.edu.pl

url: http://main2.amu.edu.pl/~g.musial/

 2. Mgr Małgorzata Obiała - Sekretarz

Zakład Kryształów Molekularnych, Wydział Fizyki Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

e-mail: mobiala@amu.edu.pl 

 3. Mgr Maria Dobkowska – Członek

nauczyciel dyplomowany fizyki w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga w Warszawie (od 1992 r.)

Członek ZG PTF

e-mail: maria.dobkowska@gmail.com

 4. Dr Jerzy Jarosz – Członek

Pracownia Dydaktyki Fizyki
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
e-mail:  dydaktyk@us.edu.pl

url: http://www.us.edu.pl/us-addressbook/emp/9672

 5. Dr Aneta Mika – Członek

VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Jagiellońska 41, 70-382 Szczecin

Czynny nauczyciel (dyplomowany)

Członek Zarządu Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego

e-mail: mika.aneta@wp.pl

url: http://odn.zce.szczecin.pl/06_fizyka.htm

 6. Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik – Członek,
      - poprzedni Przewodniczący KKO

Zakład Kryształów Molekularnych, Wydział Fizyki Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

e-mail: nawrocik@amu.edu.pl

 


 

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO)
Ogólnopolskiego Festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 6” 

Wydział Fizyki UAM
Poznań, 19-20 września 2014

    Poznań, dnia 6.12.2013 roku

 

Komunikat

Szanowni Państwo,

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO) uprzejmie informuje, że zgodnie z wieloletnią tradycją kolejny Ogólnopolski Festiwal  „Nauki Przyrodnicze na Scenie 6” („Science on Stage”) odbędzie się na Wydziale Fizyki UAM w dniach  19 i 20  września 2014 r.

Do udziału w festiwalu zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, dydaktyków nauk przyrodniczych (fizyki, chemii i biologii) oraz matematyki  z wyższych uczelni i popularyzatorów tych nauk  z całej Polski.

Nauczycielom uczestniczącym w festiwalu mogą towarzyszyć ich uczniowie.

Celem poznańskiego festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 6”  jest :

-   pokazanie wkładu wymienionych nauk  w budowanie wiedzy społeczeństwa o otaczającym nas świecie,

-   uświadomienie uczestnikom festiwalu roli nauk przyrodniczych w rozwoju nowoczesnych technologii,

-   zaprezentowanie innowacyjnych sposobów nauczania,

-   pokazanie ciekawych i kreatywnych działań uczniów  w zakresie uczenia się przedmiotów przyrodniczych.

 Jak na wszystkich poprzednich festiwalach   występy zespołów oceniane będą w trzech kategoriach:

  • demonstracje zjawisk,

  • działania artystyczne związane z wymienionymi naukami (przedstawienia teatralne, fotografie, rysunki, wiersze itp.),

  • pokazy multimedialne dotyczące różnych problemów związanych z ostatnimi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie nauk przyrodniczych i matematyki.

 

Równocześnie informujemy, że w dniach 17-20 czerwca 2015 r. zespół Science on Stage UK organizuje kolejny Europejski Festiwal „Science on Stage” Europe  w Londynie

 

   

 

Ten festiwal zgromadzi około 400 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki z około 30 krajów europejskich i poza europejskich. Wybrano już motto festiwalu : „Illuminating Science Education” („Edukacja przyrodnicza  inspiruje”). Grupa polskich uczestników w festiwalu liczyć będzie około 12 nauczycieli wyłonionych głównie spośród uczestników festiwalu w Poznaniu.

Informacje o Europejskim Festiwalu „Science on Stage” Europe umieszczone są na stronie http://www.science-on-stage.eu/.

 Zapraszamy do udziału w poznańskim i londyńskim festiwalu „Science on Stage”.

Z wyrazami szacunku

 

Przewodniczący KKO

Prof. Wojciech Nawrocik

 


 

Festiwale w latach poprzednich:

     

      

 

statystyka