Nauki Przyrodnicze na Scenie

Science on Stage
 
                                                     

UNIWERSYTET im. Adama MICKIEWICZA

WYDZIAŁ FIZYKI

61-614 Poznań, ul. Umultowska 85,
tel.  8295-169

 


 

Witamy na polskiej stronie europejskiego programu

Nauki Przyrodnicze na Scenie - Science on Stage

 


SPONSORZY  
Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 6”

  

                 

 


 

W dniach 19 - 20 września 2014 roku odbył się na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu

Ogólnopolski Festiwal   „Nauki Przyrodnicze na Scenie 6”

PROTOKÓŁ z posiedzenia Jury  można zobaczyć tutaj

Sprawozdanie z przebiegu nagrodzonych wystąpień  tutaj

Galerię fotografii z Festiwalu można obejrzeć tutaj
(foto: Marek Nowak)
Rejestracje filmowe

piątek, 19 września 2014, przed południem

[ obejrzyj ]

piątek, 19 września 2014, po południu

[ obejrzyj ]

sobota, 20 września 2014, przed południem

[ obejrzyj ]

sobota, 20 września 2014, po południu

[ obejrzyj ]

kamera:
Dorota Gołębiewska (PP), Katarzyna Pydzińska, Joanna Wolak, Zuzanna Święcicka

realizacja:
Zespół Pracowni Demonstracji i Popularyzacji Fizyki UAM

 

  

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO)
Ogólnopolskiego Festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 6” 

Wydział Fizyki UAM
Poznań, 19-20 września 2014

   

Poznań, dnia 10. 09. 2014 roku

Mapki dojazdowe do Collegium Physicum znajdują się
 tutaj i tutaj

Komunikat nr 5

          

  Szanowni Państwo Kierownicy grup festiwalowych,

 

Już wkrótce spotkamy się na Ogólnopolskim Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 6”, który odbywać się będzie w dniach 19 i 20 września br. na Wydziale Fizyki UAM w Collegium Physicum.

Uroczyste otwarcie festiwalu nastąpi w piątek 19 września o godzinie 9:00  w Auditorium Maximum w Collegium Physicum przy ulicy Umultowskiej 85 na kampusie UAM Morasko.

O godzinie 9:30 rozpoczną się wystąpienia wg przekazanego Państwu  wcześniej programu zamieszczonego na stronie internetowej http://www.staff.amu.edu.pl/~fizscena/SOS6%20program.htm  lub sons.amu.edu.pl .

Tak jak informowaliśmy Państwa zakwaterowanie uczestników spoza Poznania i najbliższych okolic przygotowane jest w domu studenckim UAM JOWITA przy ulicy Zwierzynieckiej 7 obok ronda Kaponiera (przy hotelu Sheraton) w odległości około 15 minut drogi pieszej od dworca kolejowego PKP Poznań Główny. Termin zakwaterowania grupy w ds. Jowita i liczba członków grupy  zostały ustalone na podstawie zamówień przesłanych nam przez Państwa wcześniej. Zwiększanie liczby członków grupy jest już niemożliwe.

Te grupy, które przyjadą do Poznania już w czwartek 18 września proszone są o pojawienie się Sekretariacie festiwalu w Collegium Physicum w godzinach od 15:00 do 20:00 w celu zarejestrowania się, uaktualnienia listy nazwisk w składzie grupy, odebrania materiałów informacyjnych, ewentualne pozostawienie w garderobie sprzętu potrzebnego do występów, obejrzenia sal, w których odbywać się będą występy festiwalowe, sprawdzenia kompatybilności swoich nagrań komputerowych z siecią komputerową Wydziału.

Grupy, które pojawią się w Poznaniu w piątek proszone są o przybycie do Collegium Physicum od godziny 7:30 i dokonanie w Sekretariacie wyżej wymienionych czynności.

Śniadania dla zarejestrowanych uczestników festiwalu wydawane będą w Collegium Physicum od godziny 7:30 zarówno w piątek jak i w sobotę. Godziny obiadów i kolacji podane są w programie festiwalu.

Przypominamy Państwu Kierownikom zespołów, że ze względu na bardzo napięty program Przewodniczący jury będą bezwzględnie przestrzegać czasu trwania występów tj. 15 minut dla demonstracji i prezentacji multimedialnych i 30 minut dla przedstawień. Czas ten liczy się od momentu rozpoczęcia na scenie przygotowania do występu do chwili opuszczenia sceny i usunięcia rekwizytów. Bardzo proszę Państwa Kierowników o przygotowanie swoich grup do przestrzegania czasu występów.

            Dzięki życzliwej pomocy sponsorów koszty zakwaterowania i posiłków uczestników festiwalu pokrywa Komitet Organizacyjny.

            Podczas poprzednich festiwali zdarzały się przypadki opuszczania przez grupy Collegium Physicum i organizowania wycieczek grup do miasta. Festiwal jest miejscem spotkania się nauczycieli i uczniów, wzajemnego poznawanie się i nawiązywania kontaktów. Dlatego bardzo prosimy o obecność grup uczestników w Collegium Physicum podczas całego festiwalu.

Mapka dojazdowa do Collegium Physicum znajduje się tutaj

 

Ewentualne pytania dotyczące organizacji festiwalu prosimy kierować na adresy:

mobiala@amu.edu.pl,  tel: 61 829 5210 – sekretariat festiwalu - mgr Małgorzata Obiała

gmusial@amu.edu.pl   tel: 61 829 5031 – (lub komórka 692 742 364) - przewodniczący KKO – prof. Grzegorz Musiał

nawrocik@amu.edu.pl  tel: 61 829 5169  - (lub komórka 694 383 022) – członek KKO –  prof. Wojciech Nawrocik

  

 

Do zobaczenia w Poznaniu

Krajowy Komitet Organizacyjny

Prof. Grzegorz Musiał
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Umultowska 85
61-614 Poznań
Tel.: 061 8295 031
e-mail: gmusial@amu.edu.pl
 
 

 

 


 

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO)
Ogólnopolskiego Festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 6” 

Wydział Fizyki UAM
Poznań, 19-20 września 2014

   

Poznań, dnia 7. 07. 2014 roku

 

Komunikat nr 4

Szanowni Państwo,

Organizatorzy  Ogólnopolskiego Festiwalu  „Nauki Przyrodnicze na Scenie 6” uprzejmie informują, że na stronie http://www.staff.amu.edu.pl/~fizscena/SOS6%20program.htm umieściliśmy program Festiwalu.

 Ewentualne uwagi prosimy kierować na adres e-mailowy   mobiala@amu.edu.pl  .

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący KKO

Prof. Grzegorz Musiał

 

Prof. Grzegorz Musiał
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Umultowska 85
61-614 Poznań
Tel.: 061 8295 031
e-mail: gmusial@amu.edu.pl
 
 

 


 

 

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO)
Ogólnopolskiego Festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 6” 

Wydział Fizyki UAM
Poznań, 19-20 września 2014

    Poznań, dnia 2. 06. 2014 roku

 

Komunikat nr 3

Szanowni Państwo,

Organizatorzy  Ogólnopolskiego Festiwalu  „Nauki Przyrodnicze na Scenie 6” uprzejmie informują, że zgodnie z poprzednim komunikatem zakończono przyjmowanie zgłoszeń udziału w  tegorocznym Festiwalu.

 Zestawienie zakwalifikowanych zgłoszeń zamieszczamy na stronie SOS6zgloszenia.htm

 Bardzo prosimy o zapoznanie się z tym zestawieniem  i potwierdzenie na adres e-mailowy   mobiala@amu.edu.pl    zapisanych w nim  danych.

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący KKO

Prof. Grzegorz Musiał

 

Prof. Grzegorz Musiał
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Umultowska 85
61-614 Poznań
Tel.: 061 8295 031
e-mail: gmusial@amu.edu.pl
 
 

 


 

 

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO)
Ogólnopolskiego Festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 6” 

Wydział Fizyki UAM
Poznań, 19-20 września 2014

    Poznań, dnia 3. 02. 2014 roku

 

Komunikat nr 2

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że formularz zgłoszeniowy na Ogólnopolski Festiwal  "Nauki Przyrodnicze na Scenie 6" znajduje się  tutaj .

Zgłoszenia gotowości udziału w festiwalu prosimy przesłać drogą elektroniczną  na arkuszach do  6 maja 2014 r.  na adres mobiala@amu.edu.pl.

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący KKO

Prof. Grzegorz Musiał

 

Prof. Grzegorz Musiał
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Umultowska 85
61-614 Poznań
Tel.: 061 8295 031
e-mail: gmusial@amu.edu.pl
 
 

 


 

   

Poznań, dnia 10.01.2014 roku

Komunikat Profesora Wojciecha Nawrocika

 

 Szanowni Państwo,
uczestnicy dotychczasowych ogólnopolskich festiwali  "Fizyka na Scenie" i "Nauki Przyrodnicze na Scenie"
oraz europejskich festiwali
"Physics on Stage" i "Science on Stage"

 

           Od roku 2000 pełniłem funkcję przewodniczącego Krajowego Komitetu Organizacyjnego odpowiedzialnego we współpracy z Polskim Towarzystwem Fizycznym za organizowanie na Wydziale Fizyki UAM festiwali edukacyjnych dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz ich uczniów.

           W tym okresie Komitet nasz zorganizował: 3 ogólnopolskie festiwale „Fizyka na Scenie” i 5 ogólnopolskich festiwali „Nauki Przyrodnicze na Scenie”, w których udział wzięło ponad 1000 nauczycieli i uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i dydaktyków przedmiotów przyrodniczych z całej Polski. Ponadto Komitet przygotował polskie delegacje nauczycieli na europejskie festiwale:  3 „Physics on Stage” i  4  „Science on Stage”.

            Ostatni festiwal „Science on Stage 2013” odbył się w Collegium Polonicum w Słubicach i był zorganizowany przez grupę Science on Stage Polska i Science on Stage Deutschland,  przy ogromnej życzliwości i konkretnej pomocy Jego Magnificencji Rektora UAM Prof. Bronisława Marciniaka i Pana Prorektora UAM  Prof. Jacka Witkosia, Dyrekcji i Pracowników Collegium Polonicum oraz Przewodniczącego ZG PTF Prof. Wiesława Kamińskiego. Festiwal w Słubicach został wysoko oceniony przez prawie 400 uczestników-nauczycieli z 26 krajów Europy i Kanady.

           Grupa Science on Stage Polska, której przewodniczyłem, utworzona kilka lat temu, została członkiem  europejskiej grupy Science on Stage Europe i za zgodą Jego Magnificencji  Rektora UAM, jest afiliowana  przy  naszym uniwersytecie.

            Ze względu na mój wiek – jestem profesorem emerytowanym -  i przekonanie, że przewodniczącym powinien być ktoś młodszy, przekazałem dnia 1 stycznia 2014 roku funkcję przewodniczącego Krajowego Komitetu Organizacyjnego i grupy Science on Stage Polska  Prof. UAM dr. hab. Grzegorzowi Musiałowi z Wydziału Fizyki UAM -  energicznemu i doświadczonemu  organizatorowi wielu imprez dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów. Pozostając członkiem Komitetu oczywiście będę pomagał Profesorowi Musiałowi w przygotowaniu kolejnych imprez organizowanych w ramach działalności grupy Science on Stage Polska.

            Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wieloletnią owocną współpracę, dzięki której zorganizowaliśmy 8 wymienionych wyżej festiwali krajowych  i uczestniczyliśmy w 7 festiwalach europejskich. Nasz wspólny wysiłek zaowocował podniesieniem  kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, większym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów w poznawaniu tych przedmiotów i aktywną obecnością  polskich nauczycieli na europejskiej scenie nauczania przedmiotów przyrodniczych. Festiwale pozwoliły Państwu lepiej poznać się, wymieniać swoje doświadczenia dydaktyczne, nawiązywać współpracę w Polsce i w Europie oraz zawiązywać przyjaźnie. Mnie zaś nasza wspólna wieloletnia działalność dała naprawdę wiele satysfakcji – i za to Państwu serdecznie dziękuję. Proszę o wybaczenie błędów i potknięć, których byłem źródłem.

            Dziękuję także bardzo serdecznie moim najbliższym współpracownikom z Krajowego Komitetu Organizacyjnego: Pani Mgr Marii Dobkowskiej z Warszawy, Panu Dr. Jerzemu Jaroszowi z Katowic oraz całemu Zespołowi Wydziałowego Komitetu Organizacyjnego, który wspaniale wywiązywał się ze swoich zadań związanych z obsługą festiwali.

          Szczególnie dziękuję Sekretarzowi Krajowego Komitetu Organizacyjnego Pani Mgr Małgorzacie Obiałej za jej niezwykle ofiarną i kompetentną pomoc w przygotowaniu festiwali. Jej perfekcyjne działania pozwoliły na sprawny przebieg wszystkich festiwali i przygotowanie polskich delegacji na festiwale europejskie „Physics on Stage” i „Science on Stage”.

          Panu Prof. Grzegorzowi Musiałowi i Krajowemu Komitetowi organizacyjnemu życzę sukcesów w organizacji kolejnych festiwali i działalności grupy „Science on Stage – Polska”.

            Wszystkich Państwa zachęcam do udziału w najbliższym  festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie”, który odbędzie się 19 i 20 września 2014 roku  na Wydziale Fizyki UAM.

                                   

Z wyrazami szacunku

 

 

 

Prof. Wojciech Nawrocik

Prof. Wojciech Nawrocik
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Umultowska 85
61-614 Poznań
Tel.: 061 8295 169
e-mail: nawrocik@amu.edu.pl 

 

 

Skład nowego (od 1.01.2014r.) Krajowego Komitetu Organizacyjnego
festiwali „Nauki Przyrodnicze na Scenie”
i grupy Science on Stage Polska
1. Prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał - UAM – Przewodniczący

2. Mgr Małgorzata Obiała - UAM - Sekretarz

3. Mgr Maria Dobkowska - ZG PTF – Członek

4. Dr Jerzy Jarosz - UŚ – Członek

5. Dr Aneta Mika - ODN Szczecin – Członek

6. Prof. Wojciech Nawrocik - UAM - Członek

 

 


 

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO)
Ogólnopolskiego Festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 6” 

Wydział Fizyki UAM
Poznań, 19-20 września 2014

    Poznań, dnia 6.12.2013 roku

 

Komunikat nr 1

Szanowni Państwo,

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO) uprzejmie informuje, że zgodnie z wieloletnią tradycją kolejny Ogólnopolski Festiwal  „Nauki Przyrodnicze na Scenie 6” („Science on Stage”) odbędzie się na Wydziale Fizyki UAM w dniach  19 i 20  września 2014 r.

Do udziału w festiwalu zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, dydaktyków nauk przyrodniczych (fizyki, chemii i biologii) oraz matematyki  z wyższych uczelni i popularyzatorów tych nauk  z całej Polski.

Nauczycielom uczestniczącym w festiwalu mogą towarzyszyć ich uczniowie.

Celem poznańskiego festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 6”  jest :

-   pokazanie wkładu wymienionych nauk  w budowanie wiedzy społeczeństwa o otaczającym nas świecie,

-   uświadomienie uczestnikom festiwalu roli nauk przyrodniczych w rozwoju nowoczesnych technologii,

-   zaprezentowanie innowacyjnych sposobów nauczania,

-   pokazanie ciekawych i kreatywnych działań uczniów  w zakresie uczenia się przedmiotów przyrodniczych.

 Jak na wszystkich poprzednich festiwalach   występy zespołów oceniane będą     w trzech kategoriach:

  • demonstracje zjawisk,

  • działania artystyczne związane z wymienionymi naukami (przedstawienia teatralne, fotografie, rysunki, wiersze itp.),

  • pokazy multimedialne dotyczące różnych problemów związanych z ostatnimi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie nauk przyrodniczych i matematyki.

      Zgłoszenia gotowości udziału w festiwalu prosimy przesłać drogą elektroniczną  na arkuszach, które w styczniu 2014r. umieścimy na tej stronie, do  6 maja 2014r.  na adres mobiala@amu.edu.pl.

KKO do dnia 2 czerwca 2014 r. ogłosi, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do udziału w festiwalu.

Szkoły mogą zgłaszać występy w wymienionych wyżej trzech kategoriach, jednak  całkowita liczba uczestników z jednej szkoły nie powinna przekraczać 10 osób

KKO stara się  uzyskać fundusze na pokrycie kosztów festiwalu  tj. m.in. na opłacenie posiłków i noclegów uczestnikom festiwalu.

W chwili obecnej nie możemy zapewnić Państwa, że będziemy mogli zaoferować uczestnikom festiwalu darmowe posiłki i noclegi. Mamy jednak nadzieję, że uda nam się zdobyć fundusze na choćby częściową opłatę przez KKO posiłków i noclegów.

Czekamy więc do 6 maja 2014r. na starannie wypełnione karty zgłoszeń zawierające pełną informację o proponowanych wystąpieniach.

Równocześnie informujemy, że w dniach 17-20 czerwca 2015r. zespół Science on Stage UK organizuje kolejny Europejski Festiwal „Science on Stage” Europe  w Londynie

 

   

 

 

Ten festiwal zgromadzi około 400 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki z około 30 krajów europejskich i poza europejskich. Wybrano już motto festiwalu : „Illuminating Science Education” („Edukacja przyrodnicza  inspiruje”). Grupa polskich uczestników w festiwalu liczyć będzie około 12 nauczycieli wyłonionych głównie spośród uczestników festiwalu w Poznaniu.

 Zapraszamy do udziału w poznańskim i londyńskim festiwalu „Science on Stage”.

 

Z wyrazami szacunku

 

Przewodniczący KKO

Prof. Wojciech Nawrocik

 

W  razie wątpliwości związanych z organizacją festiwali proszę o e-mailowy lub telefoniczny kontakt : nawrocik@amu.edu.pl  lub tel. 61-8295169

 Informacje o Ogólnopolskim Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 5“ znaleźć można na tej stronie poniżej  http://www.staff.amu.edu.pl/~fizscena/

Informacje o Europejskim Festiwalu „Science on Stage” Europe umieszczone są na stronie http://www.science-on-stage.eu/.

 

 


 

Science on Stage 2013

  Collegium Polonicum w Słubicach,  25-28 kwietnia 2013 r.

                                                            

POLSCY SPONSORZY   

           

 

 

PATRONATY MEDIALNE     

 

             

 

 

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO)
Europejskiego Festiwalu
„Science on Stage 2013
” 

    Poznań, dnia 22.05.2013 roku

 

 

Zgodnie z planem Europejski Festiwal Edukacyjny Science on Stage odbył się w dniach 25-28 kwietnia 2013 r. w Collegium Polonicum w Słubicach. Dwa festiwalowe spotkania towarzyskie odbyły się we Frankfurcie nad Odrą. Organizatorami festiwalu były grupy Science on Stage Deutschland i Science on Stage Polska. Uroczystego otwarcia festiwalu dokonał Prof. Jacek Witkoś prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W festiwalu uczestniczyło około 350 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z 25 krajów europejskich i Kanady. Przedstawili oni na stoiskach ponad 210 własnych projektów, zaprezentowali swoje metody prowadzenie zajęć  na 17 lekcjach pokazowych, uczestniczyli w 25 warsztatach, wysłuchali 5 wykładów i oglądnęli 7 przedstawień  na scenie głównej. Na festiwalu swoje stoiska miało także kilka instytucji oraz firm prywatnych i publicznych.

Najwięcej uczestników, po około 70 nauczycieli,  liczyły delegacje Niemiec i Polski – tj. organizatorów festiwalu.

Delegacja polska przedstawiła na stoiskach 38 projektów. Polscy nauczyciele byli także aktywnymi uczestnikami lekcji pokazowych, warsztatów i wykładów. Bardzo dobrze spisały się dwie grupy uczniów z Olsztyna i Czempinia/Borowa, występujące po angielsku na scenie głównej z przestawieniami Hocus-pocus one must focus i About a bit romantic meeting of Electricity and Magnetism and what happened next.

 Felieton Pani mgr Marii Dobkowskiej na temat Europejskiego Festiwalu Edukacyjnego Science on Stage 2013 Słubice/Frankfurt nad Odrą zamieściliśmy tutaj, Pani mgr Zenony Stojeckiej z I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu tutaj, a fotogalerię ze zdjęciami nadesłanymi przez uczestników Festiwalu tutaj.

Opinie o festiwalu niektórych uczestników polskiej delegacji i przedstawicielki European Physical Society - EPS  tutaj.

 

 


Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO)
Europejskiego Festiwalu
„Science on Stage 2013
” 

    Poznań, dnia 16.10.2012 roku

 

Zaproszenie  dla nauczycieli fizyki, chemii, biologii i matematyki

do udziału w  Europejskim Festiwalu „Science on Stage 2013”

 

"Crossing Borders in Science Teaching"
"Przekraczanie  Granic w Nauczaniu Przedmiotów Przyrodniczych
"
Europejski Festiwal Edukacyjny „Science on Stage 2013”
organizowany wspólnie  przez polsko-niemiecki Komitet Organizacyjny
w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą w dniach 25-28.04.2013 r.

 

 Europejskie Festiwale „Science on Stage” w latach 2000- 2008 organizowane były przy wsparciu Komisji Europejskiej przez EIROforum(European Intergovernmental Research Organisation's Forum)-powstałą w 2002 roku grupę wiodących laboratoriów naukowych UE.

Laboratoria te reprezentują najwyższy światowy poziom nauki i technologii. Zaangażowanie się EIROforum w organizowanie festiwalu, skierowanego głównie do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia i biologia) oraz matematyki, świadczy o wadze jaką grupa ta nadaje popularyzacji nauk przyrodniczych wśród młodego pokolenia.

Fizyka, chemia i biologia oraz matematyka opisują otaczający nas świat i wyjaśniają zasady jego funkcjonowania. Dogłębne poznanie praw rządzących światem stanowi podstawę, na której opiera się rozwój cywilizacyjny i technologiczny ludzkości. Niestety, nieznajomość nauk przyrodniczych we współczesnym społeczeństwie pogłębia się. Dlatego środowisko naukowców i nauczycieli w Europie i w Polsce postawiło sobie za zadanie lepiej popularyzować nauki przyrodnicze, aby  odgrywały one należną im rolę w nauczaniu szkolnym i w wykształceniu społeczeństwa  XXI wieku.

Ostatnie dwa Europejskie Festiwale „Science on Stage” odbyły się w Berlinie ( rok 2009) i Kopenhadze (rok 2011) już bez pomocy finansowej EIROForum i Komisji Europejskiej. Zorganizowały je narodowe komitety organizacyjne  Science on Stage Deutschland i Science on Stage Danmark dzięki poparciu finansowemu władz państwowych i sponsorów.

Kolejny Europejski Festiwal ”Science on Stage”, po raz pierwszy w historii festiwali, zorganizowany będzie w dniach 25-28.04.2013 roku w dwóch przygranicznych miastach: Słubicach i Frankfurcie nad Odrą. Organizacji festiwalu podjęły się dwa krajowe komitety: Science on Stage Polska i Science on Stage Deutschland będące członkami Science on Stage Europe, organizacji non profit łączącej  komitety Science on Stage z 27 krajów Europy.

Wybrane motto festiwalu „Crossing borders in Science teaching” „Przekraczanie granic w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” – bardzo dobrze  podkreśla idee budowania europejskiej przestrzeni edukacyjnej.

Ponadto współpraca Polaków i Niemców przy organizacji festiwalu ma także wymiar polityczny bo pokazuje realne współdziałanie  obu narodów  w tak ważnej dziedzinie jaką jest edukacja, a w szczególności edukacja w zakresie nauk przyrodniczych.

W festiwalu w Słubicach/Frankfurcie nad Odrą weźmie udział ponad 350 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz specjalistów w dziedzinie edukacji z 27 krajów europejskich.

Uczestniczy Festiwalu na narodowych stoiskach pokazywać będą przygotowane przez siebie  eksperymenty, z których najciekawsze będą następnie demonstrowane na głównej scenie festiwalu. Na tej scenie będą także prezentowane inscenizacje teatralne  związane tematycznie z naukami przyrodniczymi. Ponadto uczestnicy Festiwalu na lekcjach pokazowych, warsztatach i seminariach przedstawiać będą swoje osiągnięcia dydaktyczne i dyskutować o najważniejszych problemach w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

Przewiduje się także jednodniową wycieczkę na festiwal  grup polskich i niemieckich nauczycieli (po około 100 osób każda grupa), którzy będą mogli zapoznać się z przebiegiem festiwalu i przenieść wyniesione z festiwalu doświadczenie do własnych szkół.

Festiwal objęty został patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Pana Bronisława Komorowskiego i Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Pana Joachima Gaucka.

 

1. Główne cele festiwalu to:

rozwijanie europejskiej współpracy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych;

popularyzowanie doświadczeń dydaktycznych uzyskanych w różnych krajach i podczas poprzednich festiwali europejskich „Science on Stage”;
spowodowanie większego zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi i w ten sposób przyczynienie się do pogłębienia wiedzy i kompetencji uczniów w zakresie tych nauk.

 

 2. Tematami przewodnimi będą:

Nauczanie poprzez rozwiązywanie problemów (np. eksperymenty fizyczne, zastosowanie nauk przyrodniczych w medycynie, zastosowanie matematyki w naukach przyrodniczych);
Technologie informatyczne i komunikacyjne (np.  techniki symulacyjne, techniki ochrony środowiska, bioinformatyka);
Nauki przyrodnicze w przedszkolu i szkole podstawowej (np. innowacyjne projekty i metody edukacyjne);
Kooperacja w zakresie nauczania nauk przyrodniczych z udziałem szkół (np. wspólne projekty z przedsiębiorstwami, pozaszkolnymi ośrodkami edukacyjnymi);
Modele edukacyjne i rola nauczyciela.

 

 3. Przewidywane są następujące rodzaje aktywności uczestników festiwalu:

Targi: wystąpienia  nauczycieli z eksperymentami i projektami na narodowych stoiskach;
Pokazy na scenie: prezentacje / przedstawienia teatralne o tematyce związanej z  naukami  przyrodniczymi w wykonaniu uczniów lub nauczycieli z uczniami;
Warsztaty, zajęcia dokształcające: dyskusje o aktualnych pytaniach i problemach nauczania oraz opracowanie materiałów dydaktycznych do nauczania przedmiotów przyrodniczych;
Wykłady: wykłady popularne wysokiej klasy naukowców dostępne także dla publiczności;
Wycieczki: wizyty w regionalnych przedsiębiorstwach i placówkach naukowych;
Program kulturalny.

 

4. Językiem festiwalu jest język angielski

 

5. Grupę uczestników festiwalu

stanowić będą nauczyciele fizyki, chemii, biologii i matematyki, dydaktycy ze szkół wyższych oraz pracownicy administracji oświaty, pozaszkolnych ośrodków edukacji, jednostek  dokształcających nauczycieli z Europy.

 

6. Polska grupa uczestników festiwalu

liczyć będzie 70 osób (podobnie jak grupa niemiecka). Pozostałe grupy liczyć będą od kilku do kilkunastu członków.

Polscy uczestniczy festiwalu zostaną wybrani spośród uczestników krajowego festiwalu „Nauki przyrodnicze na Scenie 5”, który odbył się w dniach 21-22.09.2012 roku na Wydziale Fizyki  UAM w Poznaniu i innych nauczycieli.

O udział w festiwalu w Słubicach/ Frankfurcie nad Odrą mogą bowiem ubiegać sie także inni polscy nauczyciele fizyki, chemii, biologii i matematyki, którzy złożą do 31 października 2012 roku na załączonych formularzach ”Project description...”  swoje projekty eksperymentów, projekty lekcji, pomysły warsztatów lub prezentacji multimedialnych w Krajowym Komitecie Organizacyjnym Science on Stage 2013 nawrocik@amu.edu.pl

 

7. Pełna informacja dotycząca krajowego i europejskiego festiwalu

umieszczana  będzie sukcesywnie na polskiej stronie internetowej festiwali http://www.staff.amu.edu.pl/~fizscena/  oraz na stronie  http://science-on-stage.eu

 

8. Miejsce i termin

Miejscem imprezy jest Collegium Polonicum w Słubicach, wspólna polsko-niemiecka placówka dwóch partnerskich uniwersytetów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Rozpoczęcie: czwartek, 25.04.2013, godz. 16.00

Zakończenie: niedziela, 28.04.2013, godz. 13.00

 

9. Harmonogram przygotowań do festiwalu

 

  • do 31 października  2012 r.

- Nadsyłanie przez nauczycieli pocztą elektroniczną do Krajowego Komitetu Organizacyjnego     (nawrocik@amu.edu.pl) na załączonych formularzach „Project description” zgłoszeń projektów

 

  • Grudzień 2012 r.

- Wybór projektów na eksperymenty, warsztaty, prezentacje, zajęcia dokształcające przez międzynarodowy komitet organizacyjny festiwalu

 

  • 25 - 28 kwietnia 2013 r.

- Polsko-niemiecki Festiwal "Science on Stage"

           

10. Organizatorzy

Science on Stage Deutschland e.V. (SonSD)

Prof. Otto Lührs, zarząd SonSD

Stefanie Schlunk, dyrektor zarządzający SonSD  

Poststr. 4/5

10178 Berlin

 www.science-on-stage.de

 

Science on Stage Polska (SonSP)

Prof. Dr Wojciech Nawrocik

Wydział Fizyki UAM  w Poznaniu

ul. Umultowska 85

61-614 Poznan

tel.: 61-8295169, e-mail: nawrocik@amu.edu.pl  

www.staff.amu.edu.pl/~fizscena/

 

11. Sponsorzy

 Głównym sponsorem jest Związek Pracodawców Przemysłu Metalowego (Arbeitgeberverband Gesamtmetall) / THINK ING.

Oczywiście  z wdzięcznością przyjmiemy od sponsorów  każdą kwotę wspierającą nasz festiwal!

 

                                                               

 

Przewodniczący Polskiego Komitetu Organizacyjnego

Festiwalu „Science on Stage 2013”

Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik

Prof. Wojciech Nawrocik
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Umultowska 85
61-614 Poznań
Tel.: 061 8295 169
e-mail: nawrocik@amu.edu.pl 

  

   

 

Zaproszenie na „dzień otwartych drzwi”
festiwalu "Science on Stage 2013" – Słubice/Frankfurt nad Odrą

 

27 kwietnia 2013 r.

 

W  razie wątpliwości związanych z organizacją festiwali proszę o e-mailowy lub telefoniczny kontakt :

nawrocik@amu.edu.pl  lub tel. 61-8295169

 

Informacje o Europejskim Festiwalu „Science on Stage” Europe umieszczone są na stronie http://www.science-on-stage.eu/.

 

 


Festiwale w latach poprzednich:

     

      

 

statystyka