NURSE-ECG  -  ELEKTROKARDIOGRAFIA   WYSOKIEJ   ROZDZIELCZOŚCI   SYGNAŁOWEJ

Opis metody


Przykłady zastosowania

Zawał ściany przedniej

Zawał ściany dolnej i bocznej

Nadczynność tarczycy

Nadciśnienie tętnicze - przykład zwiększonej aktywności elektrycznej mięśnia sercowego

Blok lewej odnogi pęczka Hisa

Niska aktywność elektryczna mięśnia sercowego


Wyniki badań

Model podziału mięśnia sercowego na fragmenty

Norma, wzorzec osoby zdrowej (30-60 lat)

Norma, wzorzec osoby zdrowej (20-30 lat)

NURSE-ECG u osób z udekumentowanym zawałem ściany dolnej

Korelacja wyników NURSE-ECG i SPECT

Korelacja wyników NURSE-ECG i koronarografii


Kryteria diagnostyczne


Wykaz publikacji związanych z NURSE-ECGZawał ściany dolnej serca stwierdzony klinicznie a NURSE-ECG

(n=69 - liczba osób)

NURSE-ECG

Zawał SD

czynnik ryzyka

TAK

NIE

Asd/Awz < 50% normy

37

0

Asd/Awz > 50% normy

1

31czułość = 0,97 specyficzność = 1,0 PPV = 1,0 NPV = 0,97
Awz - aktywność ściany dolnej wzorca,
Asd - aktywność ściany dolnej mięśnia sercowego pacjenta

Czynnikiem ryzyka w metodzie NURSE-ECG jest spadek aktywności ściany dolnej poniżej 50% normy osoby zdrowej


All rights reserved. Webmaster: Urszula Schmidt, Ostatnia modyfikacja: 20.02.2006