NURSE-ECG  -  ELEKTROKARDIOGRAFIA   WYSOKIEJ   ROZDZIELCZOŚCI   SYGNAŁOWEJ

Opis metody


Przykłady zastosowania

Zawał ściany przedniej

Zawał ściany dolnej i bocznej

Nadczynność tarczycy

Nadciśnienie tętnicze - przykład zwiększonej aktywności elektrycznej mięśnia sercowego

Blok lewej odnogi pęczka Hisa

Niska aktywność elektryczna mięśnia sercowego


Wyniki badań

Model podziału mięśnia sercowego na fragmenty

Norma, wzorzec osoby zdrowej (30-60 lat)

Norma, wzorzec osoby zdrowej (20-30 lat)

NURSE-ECG u osób z udekumentowanym zawałem ściany dolnej

Korelacja wyników NURSE-ECG i SPECT

Korelacja wyników NURSE-ECG i koronarografii


Kryteria diagnostyczne


Wykaz publikacji związanych z NURSE-ECGWYKAZ PUBLIKACJI ZWIĄZANYCH Z NURSE-ECG

1. A.Koper, R.Krzyminiewski,
Analysis of Resonance Excitations by Linear Transformation Technique Theory,
Acta Magnetica II, 3 (1985).
2. R.Krzyminiewski,
Computer Enhancement of Complex Spectroscopic Spectra Resolution,
Molecular Physics Reports, 6, 174 (1994).
3. R.Krzyminiewski, S.Ożegowski, M.Wierzchowiecki, K.Poprawski,
The Advantages of Numerical Analysis of Electrocardiographical Recording in Diagnosis of the Cardiac Muscle Infrarction,
Physica Medica Vol. XII, No3, 182 (1996).
4. R.Krzyminiewski,
Telewektokardiografia wysokiej rozdzielczości - możliwość analizy ekg za pomocą Internetu,
II Ogólnopolska Konferencja Internetu Medycznego, Kraków, 28-29 listopad 1997 r.
5. R.Krzyminiewski, R.Stępień, P.Guzik,
Wektokardiogram wysokiej rozdzielczości w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca,
II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 4-6 września 1998, Katowice, P-136
6. R.Krzyminiewski, R.Stępień, P.Guzik,
Wektokardiogram wysokiej rozdzielczości w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca,
IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiografii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 2-4 kwietnia 1998, Zakopane.
7. R.Krzyminiewski, R.Stępień, G.Panek
Wektokardiogram wysokiej rozdzielczości w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca,
II Ogólnopolskie Sympozjum "Problemy Fizyki Medycznej", Szczyrk 15-18 listopad 1998.
8. R.Krzyminiewski, G.Panek, R.Stępień,
High-Resolution Vectocardiogram in Diagnostics of the Cardiac Muscle Ischaemia,
Physica Medica Vol.XV No.3, 345 (1999).
9. R.Krzyminiewski, G.Panek, A.Stępień, R.Stępień, I.Piszczek,
High-resolution Vectorcardiograms in the Diagnosis of Myocardial Ischaemia,
Polish Journal of Medical Physics and Engineering, Vol. 5, No 1(15), pp. 1-9 (1999).
10. R.Krzyminiewski, G.Panek, R.Stępień,
Correlation of Results of Coronarographic, SPECT Examination and High-resolution Vectorcardiography,
European Medical & Biological Engineering & Computing, Volume 37, Supplement 2 p.514-515 (1999).
11. R.Krzyminiewskki, R.Stępień, G.Panek, P.Guzik,
Wektokardiografia wysokiej rozdzielczości u pacjentów ze zwężeniem gałęzi przedniej zstepującej lewej tętnicy wieńcowej,
Kardiologia Polska (Polish Heart Journal), Tom 51, Suplement II, 134 (1999) III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 16-18 września 1999, Warszawa
12. G.Panek, R.Krzyminiewski, R.Stępień,
Korelacja wyników badań koronarograficznych i wektokardiograficznych w chorobie niedokrwiennej serca,
XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, 4-5 lutego 1999, Warszawa
13. R.Krzyminiewski, R.Stepień, G.Panek,
Komputerowa analiza EKG i Internet w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca,
IV Konferencja Internetu Medycznego, Toruń 1999.
14. R.Krzyminiewski, G.Panek, R.Stępień
High-resolution vectorcardiogram in diagnostics of the cardiac muscle ischaemia
VI International Conference on Medical Physics, Patras (Greece), September 1-4, 1999, Monduzzi Editore, International Proceeding Division, p. 347-351
15. R.Krzyminiewski, G.Panek, R.Stępień,
Correlation of Results of Coronarographic, SPECT Examination and High-resolution Vectorcardiography,
Proceedings of the European Medical & Biological Engineering Conference EMBEC '99, November 4-7, 1999, Vienna, Austria
16. R.Krzyminiewski, G.Panek, R.Stępień, U.Schmidt
Correlation of results of coronarographic examination and high-resolution vectorcardiography,
Proceedings of the 3rd International Conference on Biomagnetism and 1st Slovenian-Croatian Meeting on Biomedical Engineering, Bled - Slovenia, 8-12 October 2000, p.121-122.
17. R.Krzyminiewski, G.Panek, R.Stępień
Time Changes in Electrical Activities of the Heart Muscle Fragments in High-Resolution Vectorcardiography,
Polish Journal of Medical Physics and Engineering Vol.6 Suppl.1 (2000)- Abstracts of III Symposium on Medical Physics, Wisła (Poland) 16-18 November 2000, FP23, p.90
18. R.Krzyminiewski, G.Panek, R.Stępień
High-Resolution Vectorcardiogram in Diagnostics of the Cardiac Muscle Ischaemia,
Polish Journal of Medical Physics and Engineering Vol.6 Suppl.1 (2000)- Abstracts of III Symposium on Medical Physics, Wisła (Poland) 16-18 November 2000, SO1, p.101.
19. R.Krzyminiewski, G.Panek, R.Stępień, R.Junik, U.Schmidt,
Correlation of Results of SPCT Examination and Linear Transformation Method,
International Journal of Bioelectromagnetism Number 2, Vol. 4, 2002, pp.131-132
20. R.Krzyminiewski, M.Wojtalik, M.Hercog, I.Kadzinska,
Sector changes of the amplitude of the cardiac muscle depolarisation during open-surgery with the use of cold crystalloid cardioplegin, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Sydney, August 24-29, 2003
21. R.Krzyminiewski,
Electrocardiogram of numerically enhanced signal resolution in diagnostics, treatment and rehabilitation of the cardiac muscle ischaemia,
Lecture Notes of the ICB Seminars, HIGH RESOLUTION ECG AND MCG MAPPING, Warsaw, October 2003 p.78-82
22. R.Krzyminiewski, R.Stępień,
Correlation of results of coronarographic, SPECT examination and high signal resolution electrocardiography, 25th Annual International Conference of the IEEE Engineefing in Medicine and Biology Society, Cancun, Mexico, 2003
23. R.Krzyminiewski, M.Grajek,
Numerical enlargement of signal resolution of records ECG,
Medical Physics Proceedings of the jointly held Congresses ICMP 2005 14th International Conference of Medical Physics of the International Organization for Medical Physics (IOMP), the European Federation of Organizations in Medical Physics (EFOMP) and the German Society of Medical Physics (DGMP) and BMT 2005 39th Annual Congress of the German Society for Biomedical Engineering (DGBMT) within VDE, 14th-17th September 2005, Nuremberg, Germany, Biomedizinische Technik, Volume 50, Suppl. vol.1, Part 1- 2005, pp. 275-276
24. R.Krzyminiewski,
Telemonitoring with using of system MONTE in diagnostic of diseases of heart,
Medical Physics Proceedings of the jointly held Congresses ICMP 2005 14th International Conference of Medical Physics of the International Organization for Medical Physics (IOMP), the European Federation of Organizations in Medical Physics (EFOMP) and the German Society of Medical Physics (DGMP) and BMT 2005 39th Annual Congress of the German Society for Biomedical Engineering (DGBMT) within VDE, 14th-17th September 2005, Nuremberg, Germany, Biomedizinische Technik, Volume 50, Suppl. vol.1, Part 1- 2005, pp. 493-494
25. R.Krzyminiewski
Telemonitoring System "MONTE" in Myocardial Ischaemia Diagnosis, Libre Software Meeting, Dijon (France) 5-9 julliet 2005
26. R.Krzyminiewski, R.Stepień,
Correlation of results of coronarographic, SPECT examination and high resolution electrocardiography, Abstracts of 33rd International Congress on Electrocardiology and 47th International Symposium on Vectorcardiography, June 28th - July 1st, 2006, Cologne, Germany, VO8 (2006)
27. R.Krzyminiewski,
Telemonitoring System "MONTE" in Diagnosis of Heart Disease, Abstracts of 33rd International Congress on Electrocardiology and 47th International Symposium on Vectorcardiography, June 28th - July 1st, 2006, Cologne, Germany, PS7 (2006)


All rights reserved. Webmaster: Urszula Schmidt, Ostatnia modyfikacja: 20.04.2006