NURSE-ECG  -  ELEKTROKARDIOGRAFIA   WYSOKIEJ   ROZDZIELCZOŚCI   SYGNAŁOWEJ

Opis metody


Przykłady zastosowania

Zawał ściany przedniej

Zawał ściany dolnej i bocznej

Nadczynność tarczycy

Nadciśnienie tętnicze - przykład zwiększonej aktywności elektrycznej mięśnia sercowego

Blok lewej odnogi pęczka Hisa

Niska aktywność elektryczna mięśnia sercowego


Wyniki badań

Model podziału mięśnia sercowego na fragmenty

Norma, wzorzec osoby zdrowej (30-60 lat)

Norma, wzorzec osoby zdrowej (20-30 lat)

NURSE-ECG u osób z udekumentowanym zawałem ściany dolnej

Korelacja wyników NURSE-ECG i SPECT

Korelacja wyników NURSE-ECG i koronarografii


Kryteria diagnostyczne


Wykaz publikacji związanych z NURSE-ECGMetoda tomografii emisyjnej SPECT a NURSE-ECG

(n=119 - całkowita liczba osób, k=48 - kobiety, m=71 - mężczyźni)

NURSE-ECG

Badanie
SPECT

Norma

czynnik ryzyka

TAK

NIE

Spadek aktywności odpowiedniego fragmentu mięśnia sercowego <50% aktywności normalnej

65

2+2*

Norma

3

0+47*

* klinicznie rozpoznane osoby zdrowe
czułość = 96%, specyficzność = 92% , PPV=94%, NPV=94%

Czynnikiem ryzyka jest spadek aktywności określonego fragmentu mięśnia sercowego poniżej 50% normy osoby zdrowej.


All rights reserved. Webmaster: Urszula Schmidt, Ostatnia modyfikacja: 20.02.2006