NURSE-ECG  -  ELEKTROKARDIOGRAFIA   WYSOKIEJ   ROZDZIELCZOŚCI   SYGNAŁOWEJ

Opis metody


Przykłady zastosowania

Zawał ściany przedniej

Zawał ściany dolnej i bocznej

Nadczynność tarczycy

Nadciśnienie tętnicze - przykład zwiększonej aktywności elektrycznej mięśnia sercowego

Blok lewej odnogi pęczka Hisa

Niska aktywność elektryczna mięśnia sercowego


Wyniki badań

Model podziału mięśnia sercowego na fragmenty

Norma, wzorzec osoby zdrowej (30-60 lat)

Norma, wzorzec osoby zdrowej (20-30 lat)

NURSE-ECG u osób z udekumentowanym zawałem ściany dolnej

Korelacja wyników NURSE-ECG i SPECT

Korelacja wyników NURSE-ECG i koronarografii


Kryteria diagnostyczne


Wykaz publikacji związanych z NURSE-ECGPODSTAWOWE KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE METODY NURSE-ECG

1. Przy ocenie aktywności elektrycznej mięśnia sercowego bierzemy pod uwagę przede wszystkim :

    aktywności poszczególnych fragmentów mięśnia sercowego w odniesieniu do normy osoby zdrowej. Powinny one w idealnym przypadku wynosić po 100% (dla osób w wieku 30-60 lat).
    aktywności względne, które pokazują jaki procent całkowitej aktywności mięśnia sercowego u badanej osoby przypada na aktywności poszczególnych jego fragmentów. Zgodnie z normą osób zdrowych aktywności względne w idealnym przypadku także powinny wynosić po 100% normy (dla osób w wieku 30-60 lat).
    przebieg wektokardiogramu obrazującego dynamikę procesu depolaryzacji mięśnia sercowego.

2. Dla osób w wieku 30-60 lat, aktywności poszczególnych fragmentów mięśnia sercowego zarówno w odniesieniu do wzorca jak i tzw. aktywności względne powinny zawierać się w przedziale 50% do 150% normy.

3. Dla osób w wieku 20-30 lat aktywności poszczególnych fragmentów mięśnia sercowego są dwukrotnie większe od aktywności wzorcowych.

4 . Spadek aktywności do wartości z zakresu 30%-50% normy świadczy o stosunkowo niewielkich zmianach mięśnia sercowego.

5. Spadek aktywności do wartości z zakresu10%-30% normy świadczy o zmianach mięśnia sercowego.

6. Spadek aktywności do wartości poniżej 10% normy świadczy o istotnych zmianach mięśnia sercowego.

7. Przy spadku aktywności pewnych fragmentów mięśnia sercowego poniżej 50% normy i jednocześnie utrzymujących się w normie tzw. aktywnościach względnych, należy rozważyć inne poza typowym niedokrwieniem przyczyny takiej sytuacji. Uogólniony spadek aktywności może być spowodowany przyjmowaniem określonych leków, zaburzeniami w funkcjonowaniu tarczycy, cukrzycą, niedomykalnością zastawek itd.

8. W przypadku nietypowych pobudzeń np. typu komorowego, można wykonać analizę tego pobudzenia i określić położenie ogniska ektopowego.

9. Spadek aktywności fragmentów przypodstawnych przednich i tylnych poniżej normy nie ma znaczenia diagnostycznego.

10. Obecnie nie ma opracowanych kryteriów diagnostycznych NURSE-ECG w przypadku
- całkowitego bloku lewej odnogi,
- stymulatorów,
- osób poniżej 20 roku życia.


All rights reserved. Webmaster: Urszula Schmidt, Ostatnia modyfikacja: 20.02.2006