NURSE-ECG  -  ELEKTROKARDIOGRAFIA   WYSOKIEJ   ROZDZIELCZOŚCI   SYGNAŁOWEJ

Opis metody


Przykłady zastosowania

Zawał ściany przedniej

Zawał ściany dolnej i bocznej

Nadczynność tarczycy

Nadciśnienie tętnicze - przykład zwiększonej aktywności elektrycznej mięśnia sercowego

Blok lewej odnogi pęczka Hisa

Niska aktywność elektryczna mięśnia sercowego


Wyniki badań

Model podziału mięśnia sercowego na fragmenty

Norma, wzorzec osoby zdrowej (30-60 lat)

Norma, wzorzec osoby zdrowej (20-30 lat)

NURSE-ECG u osób z udekumentowanym zawałem ściany dolnej

Korelacja wyników NURSE-ECG i SPECT

Korelacja wyników NURSE-ECG i koronarografii


Kryteria diagnostyczne


Wykaz publikacji związanych z NURSE-ECGKoronarografia a NURSE-ECG

Koronarografia - ogólne zestawienie i porównanie z grupą osób zdrowych
n = 123 - liczba osób; k = 26 - kobiety (koron. = 13, norma = 13); m = 97 - mężczyźni (koron. = 63, norma = 34)

NURSE-ECG

Stwierdzone koronarograficznie zwęż.istot., lub kryt. tętnicy

Norma

czynnik ryzyka

TAK

NIE

Spadek aktywności odpowiedniego fragmentu mięśnia sercowego <50% aktywności normalnej

54

13 + 4*

Norma

9

0 + 43*


*klinicznie rozpoznane osoby zdrowe
czułość = 86%; specyficzność = 72%;
PPV = 76%; NPV = 83%

All rights reserved. Webmaster: Urszula Schmidt, Ostatnia modyfikacja: 20.02.2006