Strona główna Programy studiów Informacje dla studentów

Zakład Fizyki Medycznej
Zakład Fizyki Medycznej

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej - Oddział Poznański
Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej Oddział Poznański

FIZYKA I MEDYCYNA W INTERNECIE
- kilka linków


    Od nowego roku akademickiego 2004/2005 prowadzony będzie niezależny nabór na I rok studiów na specjalności FIZYKA MEDYCZNA na kierunku FIZYKA. Studia te mają za zadanie wykształcić fizyka posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się najnowszymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi stosowanymi w medycynie. Odbywają się one przy pełnej współpracy Instytutu Fizyki UAM (Zakładu Fizyki Medycznej) oraz Akademii Medycznej w Poznaniu.
Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy jako
fizyka medycznego
posiadającego wiedzę w zakresie
obsługi różnego rodzaju sprzętu medycznego używanego w diagnostyce lekarskiej w szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach lekarskich (tomograf, elektrokardiograf, ultrasonograf i inne)
metod fizycznych stosowanych w diagnostyce medycznej, biochemicznej oraz w terapii radiacyjnej
przydatnym w firmach produkujących i handlujących sprzętem medycznym
dydaktyki fizyki uprawniającą do pracy w szkolnictwie.

Są to studia 5-cio letnie i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Zakres uzyskanej wiedzy z dziedziny fizyki i dydaktyki zbliżony jest do tego jaki zdobywa się na kierunku fizyki ogólnej. Ze względu na bardzo obszerny udział przedmiotów medycznych, praktyk klinicznych i liczbę studentów, kierunek Fizyka Medyczna w aktualnej formie jest unikalna nie tylko w skali krajowej. Studenci na IV i V roku studiów w ramach zajęć z Diagnostyki i Terapii Klinicznej odbywają praktyczne ćwiczenia w poszczególnych klinikach AM kilka razy w tygodniu. Studenci mogą także realizować prace magisterskie w wybranych przez siebie klinikach AM.
Informacje telefoniczne lub listowne:
Dziekanat Wydziału Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 85
61-614 Poznań
tel. (061) 8295-090, 8295-202

Ostatnie zmiany: 17 lipca 2006 r.
Copyright by U.Schmidt
schmidt@amu.edu.pl