dr Filip Graliński

Filip Graliński w
                   labiryncie

afiliacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Matematyki i Informatyki
Pracownia Systemów Informacyjnych

ul. Umultowska 87
61-614 Poznań
stanowisko
adiunkt (od października 2008 roku)
pokój
B2-34
e-mail

(zob. poniżej mój klucz publiczny)
dyżury (semestr zimowy 2015/2016)
wtorki, godz. 12:00-13:00
środy, godz. 10:30-11:30

Dydaktyka

Zob. moją stronę na EduWiki.

Zainteresowania naukowe

Lingwistyka komputerowa

Folklor współczesny

Publikacje

(Pliki PDF to preprinty).

[1] Piotr Wierzchoń and Filip Graliński. Z kart historii „parcia na” neologizmy. Poradnik Językowy, 4:110-129, 2016. [ bib ]
[2] Filip Graliński, Rafal Jaworski, Lukasz Borchmann, and Piotr Wierzchoń. Gonito.net - Open Platform for Research Competition, Cooperation and Reproducibility. In Branco, António and Nicoletta Calzolari and Khalid Choukri (eds.), Proceedings of the 4REAL Workshop: Workshop on Research Results Reproducibility and Resources Citation in Science and Technology of Language, pages 13-20, 2016. [ bib | .pdf ]
[3] Filip Graliński, Łukasz Borchmann, and Piotr Wierzchoń. “He Said She Said” ― a Male/Female Corpus of Polish. In Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Sara Goggi, Marko Grobelnik, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Helene Mazo, Asuncion Moreno, Jan Odijk, and Stelios Piperidis, editors, Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), Paris, France, 2016. European Language Resources Association (ELRA). [ bib | .pdf ]
[4] Filip Graliński and Piotr Wierzchoń. RetroC - A Corpus for Evaluating Temporal Classifiers. In Zygmunt Vetulani and Joseph Mariani, editors, Proceedings of 7th Language & Technology Conference, pages 245-249, Poznań, 2015. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. [ bib | .pdf ]
[5] Łukasz Borchmann, Filip Graliński, Rafał Jaworski, and Piotr Wierzchoń. A semi-automatic method for thematic classification of documents in a large text corpus. In Francesco Mambrini, Marco Passarotti, and Caroline Sporleder, editors, Proceedings of the Workshop on Corpus-Based Research in the Humanities (CRH), pages 13-21, Warszawa, 2015. Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences. [ bib | .pdf ]
[6] Filip Graliński. Polish digital libraries as a text corpus. In Zygmunt Vetulani and Hans Uszkoreit, editors, Proceedings of 6th Language & Technology Conference, pages 509-513, Poznań, 2013. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. [ bib | .pdf ]
[7] Filip Graliński. Folklorystyka 2.0. In Piotr Grochowski, editor, NETLOR. Wiedza cyfrowych tubylców, pages 119-130. Wydawnictwo Naukowe Uniwersystetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2013. [ bib | .pdf ]
[8] Filip Graliński. Mining the web for idiomatic expressions using metalinguistic markers. In Petr Sojka, Aleš Horák, Ivan Kopeček, and Karel Pala, editors, Text, Speech and Dialogue, volume 7499 of Lecture Notes in Computer Science, pages 112-118. Springer Berlin Heidelberg, 2012. [ bib | DOI | http | .pdf ]
[9] Filip Graliński, Krzysztof Jassem, and Marcin Junczys-Dowmunt. PSI-Toolkit: A Natural Language Processing Pipeline. In Adam Przepiórkowski, Maciej Piasecki, Krzysztof Jassem, and Piotr Fuglewicz, editors, Computational Linguistics, volume 458 of Studies in Computational Intelligence, pages 27-39. Springer Berlin Heidelberg, 2013. [ bib | DOI | http ]
[10] Filip Graliński. Estimating frequencies of inflected forms using simple frequencies lists. In Zygmunt Vetulani, editor, Proceedings of 5th Language & Technology Conference, pages 481-485, Poznań, 2011. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. [ bib | .pdf ]
[11] Roman Grundkiewicz and Filip Graliński. How to distinguish a kidney theft from a death car? Experiments in clustering urban-legend texts. In Proceedings of the RANLP 2011 Workshop on Information Extraction and Knowledge Acquisition, pages 29-36, Hissar, Bulgaria, September 2011. Association for Computational Linguistics. [ bib | http | .pdf ]
[12] Aleksandra Wojak and Filip Gralinski. Matura evaluation experiment based on human evaluation of machine translation. In International Multiconference on Computer Science and Information Technology - IMCSIT 2010, Wisla, Poland, 18-20 October 2010, Proceedings, pages 547-551, 2010. [ bib | .pdf ]
[13] Filip Graliński, Agata Savary, Monika Czerepowicka, and Filip Makowiecki. Computational lexicography of multi-word units: How efficient can it be? In Proceedings of the Multiword Expressions: From Theory to Applications (MWE 2010), pages 2-10, Beijing, 2010. [ bib ]
[14] Filip Graliński. Looking for proverbial needles in the proverbial haystack. In Mieczysław A. Kłopotek, Małgorzata Marciniak, Agnieszka Mykowiecka, Wojciech Penczek, and Sławomir T. Wierzchoń, editors, Intelligent Information Systems. New Approaches, pages 101-111. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, Poland, 2010. [ bib | .pdf ]
[15] Józef Wiktorowicz and Agnieszka Frączek, editors. Wielki słownik niemiecko-polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010. Kierownik obsługi informatycznej ze strony Poleng Sp. z o.o.: Filip Graliński. [ bib ]
[16] Filip Graliński. Mining parenthetical translations for Polish-English lexica. In Alexander F. Gelbukh, editor, CICLing, volume 6008 of Lecture Notes in Computer Science, pages 464-472. Springer, 2010. [ bib | http | .pdf ]
[17] Filip Graliński. Legendy miejskie w internecie. In Katarzyna Piątek and Anna Barabasz, editors, Mity współczesne. Socjologiczna analiza współczesnej rzeczywistości kulturowej, pages 175-186. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2009. [ bib ]
[18] Filip Graliński, Krzysztof Jassem, and Roman Kurc. Acquiring bilingual lexica from keyword listings. In Zygmunt Vetulani, editor, Proceedings of 4th Language & Technology Conference, pages 326-330, Poznań, 2009. Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o. [ bib ]
[19] Filip Graliński and Marcin Walas. Looking for new words out there. In Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology, volume 4, pages 213–-218, Mrągowo, październik 2009. [ bib | .pdf ]
[20] Michał Marcińczuk Filip Graliński, Krzysztof Jassem and Paweł Wawrzyniak. Named entity recognition in machine anonymization. In Mieczysław A. Kłopotek, Adam Przepiórkowski, Sławomir T. Wierzchoń, and Krzysztof Trojanowski, editors, Recent Advances in Intelligent Information Systems, pages 247-260, Warsaw, 2009. Academic Publishing House Exit. [ bib ]
[21] Filip Graliński, Krzysztof Jassem, and Michał Marcińczuk. An environment for named entity recognition and translation. In Proceedings of the 13th Annual Conference of the EAMT, pages 88-96, Barcelona, marzec 2009. [ bib | .pdf ]
[22] Filip Graliński. Tropiąc czarną wołgę w sieci. o poszukiwaniu legend miejskich w internecie. In Anna Gumkowska, editor, Tekst (w) sieci, volume 2, pages 253-261, Warszawa, 2009. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. [ bib ]
[23] Filip Graliński. ,,... i wyślij to wszystkim znajomym” - o listach łańcuszkowych w internecie. In Gabriela Gańczarczyk and Piotr Grochowski, editors, Folklor w dobie Internetu, pages 101-113, Toruń, 2009. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. [ bib ]
[24] Józef Wiktorowicz and Agnieszka Frączek, editors. Wielki słownik polsko-niemiecki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008. Kierownik obsługi informatycznej ze strony Poleng Sp. z o.o.: Filip Graliński. [ bib ]
[25] Filip Graliński, Krzysztof Jassem, Agnieszka Wagner, and Mikołaj Wypych. Linguistic aspects of text normalization in a Polish text-to-speech system. Systems Science, No. 4 Vol. 32:7-15, 2007. [ bib ]
[26] Marcin Junczys-Dowmunt and Filip Graliński. Using a treebank grammar for the syntactical annotation of German lexical phrases. In Zygmunt Vetulani, editor, 3rd Language & Technology Conference. Proceedings, Poznań, 2007. Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o. [ bib ]
[27] Marcin Junczys-Dowmunt and Filip Graliński. Problems in Polish-to-German rule-based machine translation. In 38th Poznań Linguistic Meeting. Book of Abstracts, pages 47-48, Gniezno, 2007. [ bib ]
[28] Filip Graliński. Formalizacja nieciągłości zdań przy zastosowaniu rozszerzonej gramatyki bezkontekstowej. PhD thesis, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2007. Promotor Zygmunt Vetulani. [ bib | .pdf ]
[29] Filip Graliński. Some methods of describing discontinuity in Polish and their cost-effectiveness. Lecture Notes in Artificial Intelligence, 4188:69-77, 2006. [ bib ]
[30] Filip Graliński, Krzysztof Jassem, Agnieszka Wagner, and Mikołaj Wypych. Text normalization as a special case of machine translation. In M. Ganzha, M. Paprzycki, J. Wachowicz, K. Węcel, and T. Pełech-Pilichowski, editors, Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology, volume 1, pages 51-56, Katowice, 2006. Polskie Towarzystwo Informatyczne. [ bib ]
[31] Filip Graliński. A simple CF formalism and free word order. Archives of Control Sciences, Vol. 15:541-554, 2005. [ bib ]
[32] Zygmunt Vetulani and Filip Graliński. Reinterpreting DCG for free word order languages. Archives of Control Sciences, Vol. 15:691-702, 2005. [ bib ]
[33] Filip Graliński. A simple CF formalism and free word order. In Zygmunt Vetulani, editor, 2nd Language & Technology Conference. Proceedings, pages 172-176, Poznań, 2005. Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o. [ bib ]
[34] Zygmunt Vetulani and Filip Graliński. Reinterpreting DCG for free word order languages. In Zygmunt Vetulani, editor, 2nd Language & Technology Conference. Proceedings, pages 328-332, Poznań, 2005. Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o. [ bib ]
[35] Tomasz Obrębski and Filip Graliński. Some notes on generative capacity of dependency grammars. In Geert-Jan M. Kruijff i Denys Duchier, editor, COLING 2004 Recent Advances in Dependency Grammar, pages 65-71, Geneva, 2004. COLING. [ bib ]
[36] Filip Graliński. Wybór interpretacji składniowej w systemie POLENG. Speech and Language Technology. Technologia Mowy i Języka, t. 7, cz. II:163-168, 2003. [ bib ]
[37] Filip Graliński. Wstępujący parser języka polskiego na potrzeby systemu POLENG. Speech and Language Technology. Technologia Mowy i Języka, t. 6, cz. III:263-276, 2002. [ bib ]
[38] Filip Graliński. Komputerowa analiza tekstu polskiego. Zastosowanie w systemie POLENG. Master's thesis, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2001. Promotor Krzysztof Jassem. [ bib ]
[39] Filip Graliński. Morphological analysis by analogy. In Stanisław Puppel and Grażyna Demenko, editors, Prosody 2000. Speech recognition and synthesis, pages 59-67, Poznań, 2001. Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. [ bib ]
[40] Filip Graliński. Wstępna analiza tekstu polskiego w systemie POLENG 2. Speech and Language Technology. Technologia Mowy i Języka, t. 5, cz. II:125-132, 2001. [ bib ]
[41] Filip Graliński. Graficzny interfejs użytkownika dla systemu POLENG 2. Speech and Language Technology. Technologia Mowy i Języka, t. 5, cz. II:116-123, 2001. [ bib ]
[42] Krzysztof Jassem and Filip Graliński. Formalizm opisu haseł w słowniku systemu POLENG - raport. Speech and Language Technology. Technologia Mowy i Języka, t. 5, cz. II:101-116, 2001. [ bib ]
[43] Krzysztof Jassem, Filip Graliński, and Grzegorz Krynicki. POLENG - adjusting a rule-based Polish-English machine translation system by means of corpus analysis. In Fifth EAMT Workshop “Harvesting existing resources”, pages 47-50, Lublana, 2000. [ bib ]
[44] Filip Graliński and Grzegorz Krynicki. Word-formation analysis in Polish-to-English machine translation. Speech and Language Technology. Technologia Mowy i Języka, t. 4, cz. II:185-201, 2000. [ bib ]
[45] Filip Graliński. Hasłowanie korpusu polskich tekstów informatycznych (1,2 mln słów) - raport. Speech and Language Technology. Technologia Mowy i Języka, t. 4, cz. II:147-153, 2000. [ bib ]
[46] Filip Graliński. Wykorzystanie korpusu języka angielskiego w procesie tłumaczenia maszynowego z języka polskiego na język angielski. Speech and Language Technology. Technologia Mowy i Języka, t. 3:157-163, 1999. [ bib ]
[47] Filip Graliński and Mikołaj Wypych. POLENG SHELL - graficzny interfejs użytkownika dla systemu tłumaczenia maszynowego POLENG. Speech and Language Technology. Technologia Mowy i Języka, t. 3:151-156, 1999. [ bib ]
[48] Krzysztof Jassem, Maciej Lison, Filip Graliński, and Bogusław Rutkowski. A Polish-to-English electronic dictionary designed for the purposes of MT. In Frank van Eynde, editor, 10th European Summer School in Logic, Languages and Information. Workshop on Machine Translation, pages 64-80, Saarbrücken, 1998. Universität Saarlandes. [ bib ]
[49] Filip Graliński. Realizacja półautomatycznej ekstrakcji leksemów występujących w korpusie polskich tekstów informatycznych. Speech and Language Technology. Technologia Mowy i Języka, t. 2:127-135, 1998. [ bib ]
[50] Krzysztof Jassem, Filip Graliński, and Mikołaj Wypych. MS-DOS, MS-Windows i Novell NetWare w zadaniach. Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Poznań, 1997. Skrypt uniwersytecki. [ bib ]

Udział w konferencjach

Udział w grantach

Różności

Inne strony

Hobby

Mój klucz publiczny PGP

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1.2.1 (GNU/Linux)

mQGiBD5rAJIRBACVDLSPj+RgnbIFxoyhQ9RFxLUdhWtOMnBqfgUoBAqE6D6In1RD
T/7TzKIubNHw++gfK1ch2kialGyN8phAVaU34JAY8dP8pyBQkZ8CBh3HFbt9e/uf
clr/7usdnHJ3dvT9N2J1l0yAr/QyxegQ3KBHkeSFj1bDR4gbX9HgSiOSDwCgrQ1r
v6BoqAIhlMcdmUAnclsiNCcD/iOHY/GbSIsBwMKhDG3Eiv7FQLDfG5UyR6i/SLBB
EiV+YbrOHYBez4Zbs4gmR9/8fCrx9NckaBbd+AJXIXcgNtcV4VCO52qGkwLlKcWu
UZt+uRn4jKiN2DK7wBvlmFCbp5xguk9uDwRAr8BwJhWyrSnCsqk33744wPOIWMQK
knJJA/0ST19mcQ2TyvJTKFmDaQKvCNcvLEQAOLsLKgi2MBwKParmVsLG8tRbKA9Z
/sgsX2rDD6OhDtquayOqaz7ezIloBc9DAAcw1vYNVcU1rzOvjCCKQRbpjwfJegpN
w/lBzlpa8+XMvj2nVg+b76eSVgPx909UzF/ocDRQBjxmOWR94bQgRmlsaXAgR3Jh
bGluc2tpIDxmaWxpcGdAY2V0aS5wbD6IWQQTEQIAGQUCPmsAkgQLBwMCAxUCAwMW
AgECHgECF4AACgkQEWtNzduHkCPddwCfb7SODZfWdpAlyZKb2Q4tZsVQSaAAniu3
MwBJg0oRRGJegyRqC4S79W/2uQENBD5rAJMQBAD0Dg/mmUOmkpE9qGSensA2VPu2
aXv/EzTij1+Lf6Xw89ErdDtvCfNDpZvtm8oU+OzCD2XZtuWrDpC2n6un7Cg6psOn
M8lwsqEIgoQgbC1LQud/ki6Xwz3zEcDhWJXekG57yjhMgQHEQdCOuhev73B/Yowt
GMDWTsUh84TAj8YElwADBQP/ekg1s8ZeWN9RlyoPjQroW5xnIlZZUDjb/VhjWvcg
Xs1S2lW3pdFf0L9vTI7nPOK1l4h77u5GiUs4Atnk35a8zmXF4OD37IGTiwnOEyVP
DQnJkJ7y7PXD4sBDQS8VNtlgG2Pa+KJFWtWjTXxTlgWdYm2ZssroiLtebuqM1QY5
zEmIRgQYEQIABgUCPmsAkwAKCRARa03N24eQI3pDAJ0RZo88suErrve/t57V9uRh
9r2vJACePUecDjeg/zRaynk/hKzeAOyqSDs=
=Qg7f
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

* Świadomie piszę internet małą literą.


Valid HTML 4.01 Strict

data ostatniej modyfikacji tej strony: 28-07-2016 22:19

URL: http://amu.edu.pl/~filipg