Home

Ewa Domanska / zajecia / semestr zimowy 2017

  1. Wprowadzenie do historii::

  2. Seminarium magisterskie

  3. Ecocides and Genocides AMU-PIE / lektorat z jezyka angielskiego /

  4. Metodologia nauk humanistycznych ::

  5. Humanistyka postsekularna

  6. komunikaty

 

Uzyteczne linki

Igor Kraszewski, Elektroniczny savoir-vivre

Mailowanie na studiach. Wywiad z prof. Janem Miodkiem (video, 8 min.)::

Akademicki savoir-vivre : ::

Online History Workbook : :: Igor Kras::

Introduction to deep / critical reading :: :

Dobre obyczaje w nauce [Komisja Etyki PAN] ::

Adam Grobler, Jak słuchać wykładów i jak je notować