Home | Kontakt | KoncepcjeBibliografia | Teksty On-Line | Łącza

Prof. Leszek Nowak (fot. B. Zaranek)

Prof. Leszek Nowak

Urodzony w 1943 w Więckowicach, pow. Brzesko. Studia: prawnicze (magisterium pod kierunkiem prof. Z. Ziembińskiego) na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1965, filozoficzne (magisterium pod kierunkiem prof. J. Kotarbińskiej) na Uniwersytecie Warszawskim w 1966. Doktorat z teorii prawa nt. Problemy znaczenia i obowiązywania normy prawnej a funkcje semiotyczne języka pod kierunkiem prof. Z. Ziembińskiego (1967) Habilitacja nt. U metodologicznych podstaw 'Kapitału' Karola Marksa (1970). Profesor nadzwyczajny w zakresie filozofii od 1976 r., zwyczajny od 1990 r. Członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk (1994 r).
    
Wieloletnie uczestnictwo w seminariach prowadzonych przez Czesława Znamierowskiego, Zygmunta Ziembińskiego, Jerzego Giedymina.
  
Pracownik Zakładu Prawniczych Zastosowań Logiki UAM (1965-1970) oraz Instytutu Filozofii UAM (1970-1985). Zwolniony z pracy na UAM w 1985 z powodu publikowania w wydawnictwach podziemnych. W 1989 przywrócony do pracy akademickiej na poprzednim stanowisku.
  
Visiting-professor uniwersytetów w Berlinie (Freie-Universitaet), Canberze (Australian National University), Catanii i Frankfurcie/M. Fellow Instytutów Badań Zaawansowanych w Wassenaar i Berlinie. Ponadto, wykłady na licznych uniwersytetach zachodnich i referaty na szeregu seminariach i konferencjach międzynarodowych.
  
Założyciel (1975) i redaktor naczelny międzynarodowej serii książkowej Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities (Amsterdam/Atlanta: Rodopi, w 2000 r. ukaże się tom 75).
  
Założyciel (1976) i redaktor naczelny (1976-1984) a od 1989 współredaktor serii Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki (PWN, obecnie wydawnictwo Zysk & S-ka: Poznań, w 2000 ukaże się 19 tom).
  
Promotor 15 rozpraw doktorskich. Spośród nich 8 osób obroniło prace habilitacyjne, 4 uzyskało tytuł profesora nadzwyczajnego, dwie - zwyczajnego, a jedna wybrana została członkiem-korespondentem PAN.
  
Członek PZPR (1962-1980). Internowany w stanie wojennym (grudzień 1981 - grudzień 1982). Członek „Solidarności” od 1980 do 1995.

 

oświadczenie

jesteś 
Licznik odwiedzin
gościem na tej stronie od 21 kwietnia 2000 roku

Ostatnia aktualizacja miała miejsce 13 marca 2001 roku

stat4u

Home | Kontakt | KoncepcjeBibliografia | Teksty On-Line | Łącza