Home | Kontakt | KoncepcjeBibliografia | Teksty On-Line | Łącza

Prof. Leszek Nowak

Urodzony w 1943 w Więckowicach, pow. Brzesko. Studia: prawnicze (magisterium pod kierunkiem prof. Z. Ziembińskiego) na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1965, filozoficzne (magisterium pod kierunkiem prof. J. Kotarbińskiej) na Uniwersytecie Warszawskim w 1966. Doktorat z teorii prawa nt. Problemy znaczenia i obowiązywania normy prawnej a funkcje semiotyczne języka pod kierunkiem prof. Z. Ziembińskiego (1967) Habilitacja nt. U metodologicznych podstaw 'Kapitału' Karola Marksa (1970). Profesor nadzwyczajny w zakresie filozofii od 1976 r., zwyczajny od 1990 r. Członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk (1994 r).
    
Wieloletnie uczestnictwo w seminariach prowadzonych przez Czesława Znamierowskiego, Zygmunta Ziembińskiego, Jerzego Giedymina.
  
Pracownik Zakładu Prawniczych Zastosowań Logiki UAM (1965-1970) oraz Instytutu Filozofii UAM (1970-1985). Zwolniony z pracy na UAM w 1985 z powodu publikowania w wydawnictwach podziemnych. W 1989 przywrócony do pracy akademickiej na poprzednim stanowisku.
  
Visiting-professor uniwersytetów w Berlinie (Freie-Universitaet), Canberze (Australian National University), Catanii i Frankfurcie/M. Fellow Instytutów Badań Zaawansowanych w Wassenaar i Berlinie. Ponadto, wykłady na licznych uniwersytetach zachodnich i referaty na szeregu seminariach i konferencjach międzynarodowych.
  
Założyciel (1975) i redaktor naczelny międzynarodowej serii książkowej Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities (Amsterdam/Atlanta: Rodopi, w 2000 r. ukaże się tom 75).
  
Założyciel (1976) i redaktor naczelny (1976-1984) a od 1989 współredaktor serii Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki (PWN, obecnie wydawnictwo Zysk & S-ka: Poznań, w 2000 ukaże się 19 tom).
  
Promotor 15 rozpraw doktorskich. Spośród nich 8 osób obroniło prace habilitacyjne, 4 uzyskało tytuł profesora nadzwyczajnego, dwie - zwyczajnego, a jedna wybrana została członkiem-korespondentem PAN.
  
Członek PZPR (1962-1980). Internowany w stanie wojennym (grudzień 1981 - grudzień 1982). Członek „Solidarności” od 1980 do 1995.

 

oświadczenie

jesteś 
Licznik odwiedzin
gościem na tej stronie od 21 kwietnia 2000 roku

Ostatnia aktualizacja miała miejsce 13 marca 2001 roku

Home | Kontakt | KoncepcjeBibliografia | Teksty On-Line | Łącza