Publikacje


A. Książki
 1. M. Krzyśko, W. Wołyński, T. Górecki, M. Skorzybut (2008). Systemy uczące się - rozpoznawanie wzorców, analiza skupień i redukcja wymiarowości. WNT, Warszawa.
 2. T. Górecki (2011). Podstawy statystyki z przykładami w R. BTC, Legionowo.
 3. E. Łaźniewska,  T. Górecki, R. Chmielewski (2011). Konwergencja regionalna. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

B. Prace naukowe
 1. T. Górecki (2018). Classification of time series using combination of DTW and LCSS dissimilarity measures. Communications in Statistics - Simulation and Computation 47(1): 263-276. (IF: 0.457)

 2. T. Górecki, M. Krzyśko, W. Wołyński (2017). Correlation analysis for multivariate functional data. Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization:Data Science 243-258.
 3. T. Górecki, Ł. Smaga (2017). Multivariate analysis of variance for functional data. Journal of Applied Statistics 44(12): 2172-2189. (IF: 0.664)
 4. K. Włodarska, K. Pawlak-Lemańska, T. Górecki, E. Sikorska (2017). Classification of commercial apple juices based on multivariate analysis of their chemical profiles. International Journal of Food Properties 20(8): 1773-1785. (IF: 1.586)
 5. T. Górecki, M. Łuczak (2017). Stacked regression with a generalization of the Moore-Penrose pseudoinverse. Statistics in Transition 18(3): 443-458.

 6. K. Włodarska, K. Pawlak-Lemańska, T. Górecki, E. Sikorska (2016). Perception of Apple Juice: A Comparison of Physicochemical Measurements, Descriptive Analysis and Consumer Responses. Journal of Food Quality 39(4):351-361. (IF: 0.755)
 7. T. Górecki, M. Łuczak (2016). Evolutionarily tuned generalized pseudo-inverse in linear discriminant analysis. Computing and Informatics 35(3):615-634. (IF: 0.504)
 8. T. Górecki, M. Krzyśko, Ł. Waszak, W. Wołyński (2016). Multivariate functional regression analysis with application to classification problems. Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization: Analysis of Large and Complex Data 173-183.
 9. T. Górecki, M. Krzyśko., W. Ratajczak, W. Wołyński (2016). An extension of the classical distance correlation coefficient for multivariate functional data with applications. Statistics in Transition 17(3):449-466.

 10. K. Włodarska, K. Pawlak-Lemańska, T. Górecki, E. Sikorska (2015). Motywy wyboru żywności przez konsumentów - badania pilotażowe. Journal of Agribusiness and Rural Development 4(38):839-847.
 11. T. Górecki, Ł. Smaga (2015). A comparison of tests for the one-way ANOVA problem for functional data. Computational Statistics 30(4):987-1010. (IF: 0.403)
 12. T. Górecki, M. Krzyśko, W. Wołyński (2015). Classification problems based on regression models for multi-dimensional functional data. Statistics in Transition 16(1):97-110.
 13. T. Górecki (2015). Sequential combining in discriminant analysis. Journal of Applied Statistics 42(2):398-408. (IF: 0.453)
 14. T. Górecki, M. Łuczak (2015). Multivariate time series classification with parametric derivative dynamic time warping. Expert Systems with Applications 42(5):2305?2312. (IF: 1.965)
 15. T. Górecki, M. Krzyśko (2015). Regression methods for combining multiple classifiers. Communications in Statistics - Simulation and Computation 44(3):739-755. (IF: 0.288)

 16. T. Górecki, M. Krzyśko (2014). A learning algorithm combining functional discriminant coordinates and functional principal components. Discussiones Mathematicae Probability and Statistics 34(1-2):127-141.
 17. T. Górecki, M. Krzyśko, Ł. Waszak, W. Wołyński (2014). Methods of reducing dimension for functional data. Statistics in Transition 15(2):231-242.
 18. T. Górecki, M. Łuczak (2014). A variant of gravitational classification. Biometrical Letters 51(1):1-12.
 19. T. Górecki (2014). Using derivatives in a longest common subsequence dissimilarity measure for time series classification. Pattern Recognition Letters 45C:99-105. (IF: 1.062)
 20. T. Górecki, M. Łuczak (2014). Non-isometric transforms in time series classification using DTW. Knowledge-Based Systems 61:98-108. (IF: 3.058)
 21. T. Górecki, M. Łuczak (2014). First and second derivative in time series classification using DTW. Communications in Statistics - Simulation and Computation 43(9):2081-2092. (IF: 0.288)
 22. T. Górecki, M. Krzyśko, Ł. Waszak (2014). Functional Discriminant Coordinates. Communications in Statistics - Theory and Methods 43(5):1013-1025. (IF: 0.284)

 23. M. Krzyśko, A. Derejko, T. Górecki, E. Gacek (2013). Principal component analysis for functional data on grain yield of winter wheat cultivars. Biometrical Letters 50(2):81-94.
 24. T. Górecki, E. Łaźniewska (2013). Funkcjonalna analiza składowych głównych PKB. Wiadomości Statystyczne 4:23-34.
 25. T. Górecki, M. Łuczak (2013). Linear discriminant analysis with a generalization of the Moore-Penrose pseudoinverse. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 23(2):463-471. (IF: 1.001)
 26. T. Górecki (2013). Sequential correction of linear classifiers. Journal of Applied Statistics 40(4):763-776. (IF: 0.449)
 27. T. Górecki, M. Łuczak (2013). Using derivatives in time series classification. Data Mining and Knowledge Discovery 26(2):310-331. (IF: 2.877)

 28. T. Górecki, M. Krzyśko (2012). A kernel version of functional principal components analysis. Statistics in Transition 13(3):559-568.
 29. E. Łaźniewska, T. Górecki (2012). Regional specialization and concentration in Poland in the period 1996-2008 on the basis of GVA. In: Statistical methods in analyses of economic phenomena under integration and globalization (eds. P. Cmala, K. Kruszyński), Zakład Wydawnictw Statystycznych 139-155.
 30. M. Narożny, T. Górecki, K. Eitner, W. Urbaniak, S. Lipiecka, K. Szeflińska (2012). Measurements of PM10 and PM2.5 particle concentrations in Poznań, Poland. In: Proceedings of the 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia (eds. J. Markoš) 298-310.
 31. E. Łaźniewska, T. Górecki, R. Chmielewski (2012). Problemy metodologiczne budowy wskaźników i indeksów konkurencyjności. In: Konkurencyjność regionalna (eds. E. Łaźniewska, M. Gorynia) Wydawnictwo Naukowe PWN 72-88.
 32. E. Łaźniewska, T. Górecki (2012). Analiza konwergencji podregionów za pomocą łańcuchów Markowa. Wiadomości Statystyczne 5:1-10.
 33. T. Górecki (2012). Two parametrical derivative dynamic time warping. In: Data analysis methods and its applications (eds. J. Pociecha, R. Decker) C.H. Beck 31-40.
 34. T. Górecki, M. Krzyśko (2012). Functional Principal Components Analysis. In: Data analysis methods and its applications (eds. J. Pociecha, R. Decker) C.H. Beck 71-87.

 35. T. Górecki, M. Łuczak (2010). Some methods of constructing kernels in statistical learning. Discussiones Mathematicae Probability and Statistics 30(2):179-201.
 36. T. Górecki, M. Łuczak (2010). Some Methods of Replacing the Nearest Neighbor Method. Communications in Statistics-Simulation and Computation 39:262-276. (IF: 0.343)

 37. E. Sikorska, T. Górecki, I. Khmelinskii, M. Sikorski (2009). Evaluation of beer aging using its autofluorescence. Acta Horticulturae (ISHS) 848:299-306.
 38. J. Chmielewski, T. Górecki, M. Sikorski, E. Sikorska (2009), Zastosowania elektronicznego nosa w badaniach procesu starzenia piw. In: Chemometria w nauce i praktyce, red. D. Zuba, A. Parczewski, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych 137-144.

 39. E. Łaźniewska, T. Górecki (2008). Rozwój gospodarczy polskich regionów na podstawie analizy shift-share w latach 1999-2004. In: Spójność czy konkurencyjność-dylemat polityki Unii Europejskiej, M. Klamut (red.), Prace Naukowe nr 19 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 187-197.
 40. E. Łaźniewska, T. Górecki (2008). Analiza sektorowej specjalizacji struktury regionalnej produkcji w Polsce w oparciu o zatrudnienie. In:  Problemy współpracy gospodarczej w regionie bałtyckim w kontekście integracji europejskiej, A. Ignasiak-Szulc, W. Kosiedowski (red.), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 167-176.
 41. E. Łaźniewska, T. Górecki (2008). Identyfikacja i analiza procesów koncentracji i specjalizacji oraz polaryzacji rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie regionalnym Polski w latach 1999-2005 w przekroju jednostek NUTS-2 ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza zachodniego Polski. In: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, R. Brol (red.), Prace Naukowe nr 3 (1203) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 177-189.

 42. J. Chmielewski, E. Sikorska, T. Górecki, I. Khmelinskii, M. Sikorski (2007). Evaluation of beer aging using an elecronic nose. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 57(4):91-93.
 43. J. Chmielewski, E. Sikorska, T. Gorecki, I. V. Khmelinskii and M. Sikorski (2007). Flavour analysis of edible oils by a sensor-array electronic nose. In: Current Trends in Commodity Science, II, (eds. R. Zielinski and D. Wieczorek), The Poznan University of Economics Publishing House, Poznan 765-770.
 44. E. Sikorska, J. Chmielewski, T. Górecki, I. Khmelinskii, M. Sikorski, and D. De Keukeleire (2007). Discrimination of beer flavours by analysis of volatiles using the mass spectrometer as an electronic nose. Journal of the Institute of Brewing 113(1):110-116. (IF: 0.835)

 45. E. Nowińska-Łaźniewska, T. Górecki (2006). Shifts in the regional development in Poland in the transformation period 1990-2001. Prace Naukowe XII/2006, ACC Journal 138-145.
 46. E. Nowińska-Łaźniewska, T. Górecki (2006). Regional development assessment methods on the basis of Michalski?s taxonomic method. Prace Naukowe XII/2006, ACC Journal 129-137.
 47. E. Nowińska-Łaźniewska, T. Górecki (2006). Procesy konwergencji i dywergencji-prezentacja wybranych modeli wykorzystywanych w analizach regionalnych. Prace Naukowe nr 1099 AE Wrocław ? Spójność społeczna, gospodarcza i terytoriala w polityce UE 293-302.
 48. E. Sikorska, J. Chmielewski, T. Górecki, I. Khmelinskii, M. Insińska ? Rak, E. Dulewicz, and M. Sikorski (2006). Comparison of fluorescence spectroscopy and headspace mass spectrometry electronic nose used to analyze changes in beer during storage. In: Proceedings of the 15th IGWT Symposium, Global safety of commodity and environment. Quality of life, Volume I, Kyiv, Ukraine 519-524.
 49. E. Sikorska, T. Górecki, I. V. Khmelinskii, M. Sikorski, D. Keukeleire (2006). Monitoring beer during storage by fluorescence spectroscopy. Food Chemistry 96(4):632-639. (IF: 2.433)

 50. E. Nowińska-Łaźniewska, T. Górecki (2005). Metody badań przestrzenno-ekonomicznych w ujęciu dynamicznym i ich zastosowanie w regionalistyce. Wizualizacja zjawisk. Studia Regionalne i Lokalne 2(20):91-101.
 51. J. Chmielewski, E. Sikorska, T. Górecki, I. Khmelinskii, G. Nowacka, M. Sikorski and J. Kozioł (2005). Discrimination of beer flavours by headspace ? mass spectrometer artificial nose. In: Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Current trends in commodity science, Volume II, Poznań, Poland 955-960.
 52. T. Górecki (2005). Effect of choice of dissimilarity measure on classification efficiency with nearest neighbor method. Discussiones Mathematicae Probability and Statistics 25(2):217-239.
 53. T. Górecki (2005). Stacked regression with restrictions. Discussiones Mathematicae Probability and Statistics 25(1):103-113.
 54. E. Sikorska, T. Górecki, Igor V. Khmelinskii, M. Sikorski, J. Kozioł (2005). Classification of edible oils using synchronous scanning fluorescence spectroscopy. Food Chemistry 89(2):217-225. (IF: 1.811)

 55. E. Sikorska, T. Górecki, I. V. Khmelinskii, M. Sikorski, D. Keukeleire (2004). Fluorescence Spectroscopy for Characterization and Differentiation of Beers. Journal of the Institute of Brewing 110(4):267-275. (IF: 0.371)
 56. E. Sikorska, T. Górecki, I. V. Khmelinskii, M. Sikorski, J. Kozioł (2004). Application of fluorescence in food analysis. In: Proceedings of the 14th IGWT Symposium, Focusing new Century: Commodity ? Trade ? Environment, Volume I, Beijing, China 172-176.
 57. E. Sikorska, T. Górecki, I. V. Khmelinskii, M. Sikorski (2004). Investigation of Beers by synchronous scanning fluorescence spectroscopy. In: Proceedings of the 14th IGWT Symposium, Focusing new Century: Commodity ? Trade ? Environment, Volume I, Beijing, China 167-171.
 58. E. Nowińska-Łaźniewska, T. Górecki (2004). Możliwości wizualizacji danych wielowymiarowych. Wiadomości statystyczne 12:63-71.
 59. E. Nowińska-Łaźniewska, T. Górecki (2004). Metody wizualizacji danych w badaniach regionalnych. Wiadomości Statystyczne 8:63-69.

C. Prace popularnonaukowe
 1. W. Urbaniak, M. Narożny, T. Górecki, K. Eitner, S. Lipiecka-Sęk (2015). Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM10 w Poznaniu. Przegląd komunalny 5:73-74.
 2. M. Narożny, K. Eitner, W. Urbaniak, T. Górecki (2012). Zapylenie w Polsce. Przegląd komunalny 4:16-18.