Seminaria

Zrealizowane tematy prac licencjackich:

  • Wybrane zastosowania ukrytych modeli Markowa w nauczaniu maszynowym (2017)
  • Wybrane metody statystyczne w analizie danych RNA-seq (2017)
  • Klasyfikacja zdarzeń rzadkich (2017)
  • Głębokie uczenie (2017)
  • Zastosowanie algorytmu SVM do klasyfikacji (2017)

Zrealizowane tematy prac magisterskich:

  • Nieparametryczne metody estymacji funkcji przeżycia (2017)
  • Metoda rzutowania jako nieliniowa metoda redukcji wymiaru (2017)