Lista projektów badawczych

Analiza wrażliwości gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych województwa wielkopolskiego na kryzys gospodarczy i finansowy.

2014
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Kierownik projektu


Program Strategiczny Błękitny San z Diagnozą Stanu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Główny wykonawca


Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad z Diagnozą Stanu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Kierownik projektu


Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej

2011 - 2013
NARODOWE CENTRUM NAUKI Nr N N306 791940
kierownik projektu


Ocena jakości i efektywności dedykowanych szkoleń dla przedsiębiorców z terenu aglomeracji poznańskiej.

2010
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO członek zespołu projektowego


Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej

2009 - 2013
CENTRUM BADAŃ METROPOLITALNYCH
kierownik projektu


Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego

2009
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Umowa: DKS/DEF-VIII/POPT/04/275/09
kierownik projektu


Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce - pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa.

2009
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
kierownik projektu


Możliwości absorpcji instrumentów pomocowych Unii Europejskiej przez samorządy lokalne i podmioty gospodarcze województwa kujawsko-pomorskiego

2003
WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA WE WŁOCŁAWKU
członek zespołu wykonawców projektu kierowanego przez dr. Marka Stefańskiego


Obszary problemowe w Polsce w aspekcie celów polityki regionalnej Unii Europejskiej

2002 - 2003
KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH Nr 3 PO4E01823
kierownik projektu


Podstawy regionalizacji geograficznej

2002 - 2003
KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH Nr 6 P20202005
członek zespołu wykonawców projektu kierowanego przez prof. dr hab. Teresę Czyż2013 © Paweł Churski