Lista wykonanych ekspertyz

Usługa doradztwa eksperckiego w zakresie ewaluacji ex-ante Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

2013-2014
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO


Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako uczestnik nowej polityki rozwoju

2013
URZĄD MIASTA OSTRÓW WIELKOPOLSKI


Założenia polityki spójności UE 2014-2020 - szanse i zagrożenia dla Podkarpacia

2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako uczestnik Nowej Polityki Rozwoju i Nowej Polityki Miejskiej

2013
HOLDIKOM


Know-how for Donetsk Region - strengthening of administrative structures and regional development in Ukraine. Central European Initiative - Know-how Exchange Programme.

2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO


Ocena Ex-ante Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Wielkoposlkiego do 2020r. Wielkopolska 2020.

2012
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO


Ocena Raportu końcowego z badania potrzeb informacyjnych w ramach projektu systemowego pt. "Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą".

2011
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO


Propozycje działań w ramach V Programu Strategicznego Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2010-2020 (RSI) oraz ocena pierwszego etapu wdrażania RSI.

2011
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO


Koreferat do materiału nt. Modeli Rozwoju Pomorza 2030.

2011
INSTYUTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ


Ocena Raportu końcowego - Ewaluacji Prognozy w ramach realizacji projektu "Potrzeby kadrowe przedsiębiorstw aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczych rozwoju regionu - diagnoza, prognoza, monitoring.

2011
URZĄD MIASTA POZNANIA


Kierunki rozwoju Regionu Lubelskiego po 2013 roku.

2011
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE


Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych - Obszary problemowe w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym - doświadczenia polskie i międzynarodowe.

2010
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO


Ocena aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Wielkopolski.

2010
WIELKOPOLSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI


Ocena realizacji projektu "Potrzeby kadrowe przedsiębiorstw aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczych rozwoju regionu - diagnoza, prognoza, monitoring.

2010
URZĄD MIASTA POZNANIA


Ocena Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

2010
INSTYTUT BADAŃ STRUKTURALNYCH


Koncepcja utworzenia Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej

2009-2010
URZĄD MIASTA POZNANIA


Ocena modelu współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

2009
WIELKOPOLSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI


Ocena ujęcia problematyka edukacji innowacyjnej w koncepcji funkcjonowania Wielkopolskiego Centrum Innowacji i Kreatywności

2009
WIELKOPOLSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI


Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych/strategicznej interwencji

2009
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO2013 © Paweł Churski