Lista prowadzonych zajęć

Podstawy geografii

Kierunek studiów:
Geografia, Geoinformacja
Rok studiów: I
Semestr: I
Liczba godzin: 10h (studia stacjonarne) i 7,5h (studia niestacjonarne)
(1/2 wykładu – druga część dotyczy geografii fizycznej)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: zaliczenie pisemne
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

Region, regionalizacja, rozwój regionalny

Kierunek studiów:
Gospodarka Przestrzenna
Rok studiów: III
Semestr: V
Liczba godzin: 30 (studia stacjonarne) i 20 (studia niestacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: egzamin
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

Polityka regionalna Polski i UE

Kierunek studiów:
Gospodarka Przestrzenna
Rok studiów: I studia II-stopnia
Semestr: I
Liczba godzin: 30 (studia stacjonarne) i 15 (studia niestacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: egzamin pisemny
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

Rozwój regionalny i polityka regionalna

Kierunek studiów:
Geografia
Specjalność:Geografia społeczno-ekonomiczna
Rok studiów: II studia II-stopnia
Semestr: III
Liczba godzin: 30 (studia stacjonarne))
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: egzamin pisemny
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

Integracja europejska

Kierunek studiów:
Geografia, Gospodarka Przestrzenna
Rok studiów: II, III
Semestr: III/V/VI
Liczba godzin: 30 (studia stacjonarne) i 20/15 (studia niestacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: zaliczenie pisemne
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: podstawowy

Więcej informacji

Polityka i fundusze europejskie w ochronie środowiska

Kierunek studiów:
Zarządzanie Środowiskiem
Rok studiów: I studia II-stopnia
Semestr: I
Liczba godzin: 15 (studia stacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: egzamin pisemny
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

Fundusze strukturalne w Polsce

Kierunek studiów:
Gospodarka Przestrzenna
Rok studiów: II, III, IV rok studia I- stopnia, I rok II-stopnia
Semestr: IV, VI, II
Liczba godzin: 15 (studia stacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: egzamin pisemny
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: fakultatywny
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

Pozyskiwanie funduszy europejskich

Kierunek studiów:
Turystyka i rekreacja
Specjalność: Turystyka międzynarodowa
Rok studiów: II rok studia II- stopnia
Semestr: IV
Liczba godzin: 15 (studia stacjonarne) i 10 (studia niestacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: egzamin pisemny
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

Fundusze pomocowe w turystyce i rekreacji

Kierunek studiów:
Turystyka i rekreacja
Rok studiów: II rok, studia II- stopnia
Semestr: IV
Liczba godzin: 15 (studia stacjonarne)
Rodzaj zajęć: wykład
Rodzaj (forma) zaliczenia: egzamin pisemny
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

Ćwiczenia regionalne-kompleksowe

Kierunek studiów:
Geografia
Rok studiów: II rok, studia I- stopnia
Semestr: IV
Liczba godzin: 48 (studia stacjonarne)
Rodzaj zajęć: ćwiczenia
Rodzaj (forma) zaliczenia: opracowanie i wygłoszenie referatu, przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń terenowych
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom specjalizacji: kierunkowy

Więcej informacji

Seminarium magisterskie

Kierunek studiów:
GEOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA

• Rola środków pomocowych w finansowaniu zadań samorządu terytorialnego
• Efektywność polityki strukturalnej w państwach członkowskich Unii Europejskiej
• Regionalne zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Europy w układzie państw lub kontynentu (różne wymiary)
• Czynniki rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce
• Tematy zaproponowane przez MagistrantówRok studiów: I i II rok, studia II-stopnia
semestr: II-IV
Liczba godzin:30 (studia stacjonarne)/semestr i 10 (studia niestacjonarne)/semestr
Status przedmiotu: obowiązkowy, obowiązują zapisy do grup seminaryjnych

Więcej informacji


Zasady redakcji pracy magisterskiej

Problematyka egzaminu magisterskiego dla GP

Problematyka egzaminu magisterskiego dla GP-RR

Seminarium doktoranckie

Kierunek studiów:
Geografia, Gospodarka przestrzenna
Rok studiów: studia III stopnia
Rodzaj zajęć: seminarium
Rodzaj (forma) zaliczenia: zaliczenie na podstawie postępów w realizacji pracy, egzaminy doktorski, publiczna obrona pracy doktorskiej
Język: polski
Rodzaj przedmiotu: obowiązuje postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie WNGiG UAM w Poznaniu po wcześniejszym uzyskaniu zgody na sprawowanie opieki w proponowanym przez Doktoranta do realizacji temacie badawczym

Więcej informacji

ARCHIWUMSylabusy z niekontynuowanych zajęć dydaktycznych

 

 


2013 © Paweł Churski