Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace


Dotychczas w ramach serii: "Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace" ukazały się:

OkładkaTytuł tomuPliki do pobrania
Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom I

Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny
Pełen tekst publikacji

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom II

Zasoby antropogeniczne, Krajobraz, Ruch Turystyczny
Pełen tekst publikacji

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom III

Walory i atrakcje turystyczne, Potencjał turystyczny, Plany rozwoju turystyki
Pełen tekst publikacji

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom IV

Czas wolny, Turystyka i rekreacja osób niesłyszących w Polsce - Zarys specyfiki problemu
Pełen tekst publikacji

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom V

Aspekty przyrodnicze rozwoju turystyki
Pełen tekst publikacji

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom VI

Turystyka zrównoważona
Pełen tekst publikacji

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom VII

Aspekty społeczne
Pełen tekst publikacji

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom VIII

Gospodarka turystyczna, produkt turystyczny, zagospodarowanie turystyczne
Pełen tekst publikacji

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom IX

Dolina rzeki Warty - przyrodnicze i turystyczne fascynacje
Pełen tekst publikacji

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom X

Wybrane przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki
Pełen tekst publikacji

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki

Tom XI

Propozycje udostepnienia Siekakowskigo Parku Krajobrazowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo i wzrokowo
Pełen tekst publikacji