Badania naukowe

  • Przestrzenie funkcji gładkich typu Sobolewa - Besowa i operatory włożenia dla tych przestrzeni.
  • Zwartość włożeń Sobolewa i jej charakteryzacja przy pomocy liczb entropii i liczb aproksymacyjnych.