Granty

  1. Projekt badawczy NCN nr 2016/23/D/ST6/00410: Szeregowanie zadań w sieciach zbierających dane, 2017 - 2020 (kierownik).
  2. Projekt badawczy NCN nr N N519 643340: Algorytmy dla nowych zastosowań szeregowania zadań w systemach produkcyjnych i obliczeniowych, 2011 - 2014 (wykonawca).
  3. Projekt badawczy promotorski MNiSW nr N N206 372039: Szeregowanie zadań jednorodnie podzielnych w heterogenicznych systemach rozproszonych, 2010 - 2011 (kierownik).
  4. Projekt badawczy MNiSW nr N N519 188933: Nowe problemy szeregowania zadań - analiza złożoności, algorytmizacja, 2007 - 2010 (wykonawca).
  5. Grant dydaktyczny WMI UAM nr GD-03/2011: Sprawdzarka - automatyczny serwis oceny rozwiązań zadań programistycznych (acm.edu.pl), 2011 (wykonawca).


Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS