JAK WIDZI DZIECKO?

(0 - 8 lat)

Broszura wydana w ramach działalności wydawniczej Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących

Czy wiecie, że:

  1. Prawidłowy przebieg rozwoju widzenia wpływa na jakość życia dziecka, a później dorosłego człowieka.
  2. Wzrok jest zmysłem podlegającym rozwojowi i poddającym się rehabilitacji.
  3. Warunkiem właściwego rozwoju widzenia jest sprawny układ wzrokowy czyli zdrowa gałka oczna, nerw wzrokowy, droga wzrokowa i odpowiednie części kory mózgowej.
  4. Umiejętności widzenia uczymy się całe życie, ale za najważniejszy okres jej rozwoju uważa się pierwsze dwa lata życia.
  5. Poziom rozwoju widzenia można badać już w kilka dni po urodzeniu.
  6. Niezwykle ważne jest badanie i ocena wzroku przez specjalistę (lekarza okulistę) w pierwszym, drugim i trzecim miesiącu życia, szczególnie dzieci z ciąż zagrożonych, dzieci przedwcześnie urodzonych lub tzw. ryzyka urodzeniowego.
  7. Jak najwcześniejsze leczenie i rehabilitacja wzroku może ewentualne nieprawidłowości zmniejszyć, ograniczyć lub wyeliminować.
  8. Kontrolowanie procesu widzenia i wpływanie na jego przebieg np. poprzez leczenie, używanie okularów korekcyjnych, ochronnych, pomocy optycznych i nieoptycznych oraz odpowiednie ćwiczenia mogą sprawić, że wasze Dziecko będzie się lepiej rozwijać.

OKRES NOWORODKOWY

l miesiąc życia
Prawidłowy rozwój wzroku.

Kiedy zwrócić się do okulisty?

UWAGI

Oceniając funkcję narządu wzroku wcześniaków należy brać pod uwagę tzw. skorygowany wiek ciążowy, a więc liczony od planowanej daty porodu.
Do okulisty należy zgłosić się zawsze w pierwszym miesiącu życia dziecka jeżeli występują lub występowały w rodzinie takie choroby jak: zaćma wrodzona, jaskra wrodzona, siatkówczak.

OKRES NIEMOWLĘCY
1-3 miesięcy
Prawidłowy rozwój wzroku.

Kiedy zwrócić się do okulisty?


3-5 miesięcy
Prawidłowy rozwój wzroku.

Kiedy zwrócić się do okulisty?

5-7 miesięcy
Prawidłowy rozwój wzroku.

Kiedy zwrócić się do okulisty?


7-12 miesięcy
Prawidłowy rozwój wzroku.

Kiedy zwrócić się do okulisty?

OKRES ŻŁOBKOWY

13-18 miesięcy
Prawidłowy rozwój wzroku.

Kiedy zwrócić się do okulisty?

1,5 roku-do 3 lat
Prawidłowy rozwój wzroku.

Kiedy zwrócić się do okulisty?

OKRES PRZEDSZKOLNY
3-5 lat
Prawidłowy rozwój wzroku.

Kiedy zwrócić się do okulisty?


OKRES WCZESNOSZKOLNY
5-8 lat
Prawidłowy rozwój wzroku.


Kiedy zwrócić się do okulisty?

Dbanie o oczy i narząd wzroku wymaga badania oczu przez lekarza okulistę przynajmniej jeden raz w roku oraz w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek dolegliwości lub/i zaburzeń widzenia.

Gdzie szukać pomocy?

Konsultacja medyczna: lekarz okulista dr Anna Gotz-Więckowska.
Opracowanie: rehabilitant wzroku słabo widzących mgr Małgorzata Płóciennik.
Skład: Maria Madej, tel. 0606 71 78 28.
Broszura dofinansowana przez Ministerstwo Zdrowia.

Broszura wydana w ramach działalności wydawniczej Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących


Polecamy ponadto poradnik: Jak zachować się w towarzystwie niewidomego?
Wsparcie