Seminaria

Arytmetyczna Geometria Algebraiczna

Arytmetyczna Geometria i Teoria Liczb

Podczas seminarium omówimy głowne rozdziały algebraicznej teorii liczb. Ponadto będziemy rozpatrywać dzeta funkcje i L-funkcje i ich zastosowanie w algebraicznej teorii liczb. Po tych zagadnieniach będziemy rozpatrywać rozmaitości abelowe i związane z nimi l-adyczne reprezentacje. Będziemy także omawiać problemy i hipotezy dotyczące klasycznych obiektów arytmetyki rozmaitości abelowych takich jak: grupy Mordella-Weila, grupy Selmera, grupy Shafarevicha, L-funkcje itd..

Motywy i Arytmetyka
Seminars

Arithmetic Algebraic Geometry

Organizers: Grzegorz Banaszak, Piotr Krasoń

Arithmetic Geometry and Number Theory

At this seminar we will review main topics of Algebraic Number Theory. In addition we will discuss zeta and L-functions and their application in Algebraic Number Theory. After this we will move to discuss Abelian Varieties and the l-adic representations attached to them. We will also go over problems and conjectures in Arithemtic of Abelian Varieties concerning classical objects such as: Mordell-Weil groups, Selmer groups, Shafarevich groups, L-functions etc...

Organizers: Stefan Barańczuk, Dorota Blinkiewicz, Piotr Rzonsowski

Motives and Arithmetic

At this seminar we discuss the construction and properties of various motivic categories. Our main purpose is the application of motives to solving arithmetic problems.

Organizers: Grzegorz Banaszak, Bogdan Szydło, Yoichi Uetake