Optyka atomów
Seminarium Zakładu Elektroniki Kwantowej

Być albo nie być atomu - jak przetrwać w silnej wiązce lasera
Seminarium Zakładu Elektroniki Kwantowej 1 III 1994

Rydbergowskie paczki falowe - pomiędzy klasycznym i kwantowym modelem atomu
Seminarium Zakładu Elektroniki Kwantowej 6 XII 1994

Testowanie mechaniki kwantowej za pomocą komór mikrofalowych i atomów rydbergowskich
Seminarium w IFM PAN 25 IV 1995

Od Wernera Heisenberga do Davida Copperfielda
Seminarium Zakładu Elektroniki Kwantowej 20 II 1996

Phaseonium: ośrodki o niezwykłych własnościach optycznych
V Sympozjum Techniki Laserowej - świnoujscie 1996
SPIE 3186 (1997)  2

Laser atomowy - źródło spójnych fal de Broglie'a
Zebranie oddziału PTF 12 VI 1997

Chłodzenie i pułapkowanie atomów za pomocą światła laserowego - nagroda Nobla 1997
Seminarium Zakładu Elektroniki Kwantowej  18 XII 1997, Lato z helem'98  19 VII 1998

Cząstki czy fale?
Uniwersyteckie Wykłady Otwarte 12 III 1998

Laserowe ochładzanie, Nobel'97
Lato z helem; 1998

Kwantowy komputer w działaniu czyli nowa twarz NMRu
Seminarium Zakładu Optyki Nieliniowej 6 I 1999

W przedzień rewolucji (o laserze atomowym)
Seminarium Zakładu Elektroniki Kwantowej 20 IV 1999

Kwantowy hazard, czyli w jaki sposób Q pokonał Picarda
Uniwersyteckie Wykłady Otwarte 22 IV 1999

Teleportacja - science czy fiction ?
Uniwersyteckie Wykłady Otwarte 29 IV 1999

From Rabi to Bloch oscillations 
VI Dutch-Polish Colloquium  11 II 2000 

Nanoelektronika
Seminarium Zakładu Elektroniki Kwantowej  III 2000

Światło szybkie, światło wolne
Seminarium Instytutu Fizyki Molekularnej PAN 6 VI 2001

Harry Potter, magiczne gry i zaszyfrowane sowy  -  Informatyka kwantowa
VIII Letnie warsztaty fizyczne "Nowe trendy w optyce" 10 VII 2001

Kondensat Bosego Einsteina  -  Nobel 2001
Wykład habilitacyjny 9 XI 2001

Kryptografia wczoraj, dzis i jutro
Uniwersytet Trzeciego Wieku     Szczecinek 24 I 2002

Jak zarobić milion dolarów spacerując po Królewcu? 
Warsztaty fizyczne "Zastosowania informatyki" 8 VII 2002    

Foton interferuje sam ze sobą 
Zaproszenie do fizyki 7 I 2003

Od spektroskopii do kwantowego komputera - II rewolucja kwantowa
Jesienna Szkoła Spektroskopii Fazy Gazowej
      Obrzycko    24 X 2003 

Jak sprytny Kwantusek trzy razy pokonał olbrzyma Mikrosoftusa
Koło Naukowe MUZG - Zielona Góra  13 II 2004    

Chiffrez bien, ou ne chiffrez pas
Seminar on Quantum Information, Computation and the Foundations of Quantum Mechanics  
7 V 2004

Jak uczciwie porównywać klasyczne i kwantowe algorytmy 
Warsztaty naukowe OPTYKA I INFORMATYKA KWANTOWA, Toruń 2004
Konwersatorium im. Leopolda Infelda UW I 2005  

Kwantowe spacery - optyczna deska Galtona 
Warsztaty naukowe OPTYKA I INFORMATYKA KWANTOWA, Toruń 2004
Seminarium Zakładu Fotoniki UJ X 2004, Seminarium Zakładu Optyki UW XII 2004,
Seminarium CFT  I 2005

Od spinów do qubitów i z powrotem
Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego UW V 2005

Trudno o paradoks, który nie miałby zastosowań  
Zakończenie II etapu Olimpiady Matematycznej  VI 2005

Foton 
Lato z helem   VII 2005

Kwantowy internet 
Seminarium Zakładu Mechaniki Kwantowej UMK XI 2005

Kryptografia kwantowa
Wykład w ramach projektu "Innowacje od wizji do praktyki" Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
9 V 2006

W poszukiwaniu utraconej symetrii
Wykład z cyklu Wykładów Otwartych Wydziału Fizyki UAM
14 III 2007
Noc naukowców 25 IX 2009

Kwantowy hokus-pokus - interferometr Michelsona 100 lat później
Obchody setnej rocznicy wręczenia nagrody Nobla A.A. Michelsonowi
Strzelno    14 XII 2007

 Lokalne scenariusze, nielokalne pudełka  
Warsztaty naukowe OPTYKA I INFORMATYKA KWANTOWA 2 , Toruń 2008

Matemagiczne czarne dziury
Dzień matematyków, Społeczne Gimnazjum "Dębinka"; 13 II 2009
LO Sulęcin X 2010

Czy Bóg jest fizykiem, czy informatykiem?
Festiwal Matematyczny w I LO w Poznaniu; 15 IV 2009

Sprzeciw i posłuszeństwo - wobec nowej podstawie programowej
Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych; 23 IX 2009

Co różni komputer od kaloryfera?
Wykłady Otwarte Wydziału Fizyki; III 2010
I LO w Lesznie 26 III 2010

Co komputer potrafi, a czego nie?
LO Sulęcin; IV 2010

Wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne - początek Credo w ustach praktykujacego fizyka
Wydział Teologiczny; XI 2010

Entropia - piękne pojęcie rodem z greki
Konferencja Nauka a Piękno; 5 II 2011

Fizyka wobec ideologii - mechanizmy immunologiczne
Pracownia pytań granicznych; IV 2011

Twórcze myślenie - szkolna rzeczywistość
Warsztaty Kolegium Śniadeckich; 28 V 2011

Łamanie kwantowych szyfrów
XLI Zjazd Fizyków Polskich; Lublin 2011

Szybkie neutrino
Seminarium Zakładu Fizyki Makromolekularnej; X 2011

Nauki przyrodnicze na progu XXI wieku
Eszkoła Wielkopolska; I 2012
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem

Wszystko w świecie jest mieszaniną Przypadku i Konieczności
Spotkania Teologiczne; 2012

Eksperyment fizyczny
Eszkoła Wielkopolska; 2011-2014

Człowiek wierzący wobec współczesnego przyrodoznawstwa
Spotkanie KSM Politechniki Poznańskiej; 27 III 2012
Spotkanie Korporacji Akademickiej Lechia; 13 I 2014

Czy metr może być kwadratowy?
XV Poznański festiwal Nauki i Sztuki; 28 III 2012
LO Sulęcin; 23 IV 2012

Człowiek wykształcony - co to znaczy w XXI wieku
klub Rotary; 24 IV 2012

Bez eksperymentu nie ma fizyki
XV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii; 2 VI 2012

Najlżejsze kryształy, najniższe temperatury
Lato z helem; VII 2012

Współczesne przyrodoznawstwo szansą dla filozofii i teologii
Spotkania Teologiczne; 2013

Interpretatorom mechaniki kwantowej - kilka przestróg
IX Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki; III 2013

Co wspólnego ma atom Bohra z gitarą?
Lato z helem; VII 2013

Świat utkany z symetrii
Inauguracja roku akademickiegi dla studentów I roku UAM; 27 IX 2013

Świat klasyczny, kwantowy i postkwantowy
Spotkanie kół naukowych; 29 XI 2013

Żywioły
Nocka Naukowców w Społecznym Gimnazjum Dębinka; 29 XI 2013

Entropia
Wykłady dla nauczycieli - Wydział Fizyki - II 2014

Bóg gra w kości z demonem Laplace'a
X Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki - 7 III 2014

Temperatura albo czego nauczyłem się od Profesora Stankowskiego
Lato z helem; VII 2014