Zalecany podręcznik :
B. Schumacher, M. Westmoreland   'Quantum Processes, Systems & Information'  Cambridge University Press 2010


Sylabus I
Sylabus II

Część I
Informacja, interferencja
Foton w interferometrze
Spin 1/2
Przestrzeń Hilberta i inne niezbędne narzędzia matematyczne
Kwantowa komunikacja
Kwantowa dynamika
Układy złożone, splątanie
Klonowanie, gęste kodowanie, teleportacja
Operator gęstości
Część II
Cząstka w przestrzeni, funkcja falowa, zasada nieoznaczoności Heisenberga
Dynamika, równanie Schrodingera, dynamika cząstki "swobodnej"
Spin i obroty
Drabinki stanów, oscylator harmoniczny
Układy złożone, bozony, fermiony
Odbicie, rozproszenie, związanie
Atom wodoru
Metody przybliżone
Sieci kwantowych bramek
Algorytmy kwantowe
Entropia
Układy otwarte, związki z termodynamiką

Materiały dodatkowe
Sfera Blocha