Zalecany podręcznik : N.D. Mermin   'Quantum Computer Science'  Cambridge University Press 2007


Wstęp: bity i qubity, fizyka i informatyka

Stany czyste: pomiar von Neumanna, notacja Diraca, ewolucja unitarna, układy złożone, stany Bella, gęste kodowanie, sekwencje pomiarów

Stany mieszane: operator gęstości, interpretacja stanów mieszanych, ewolucja operatora gęstości, operatory Krausa, Welcher Weg i kwantowa gumka myszka, operatory Pauliego, sfera Blocha

Kwantowa kryptografia i kryptoanaliza: Protokoły: BB84, B92, E91, Ping-Pong; klonowanie, zaburzający wpływ pomiaru (Heisenberg), pomiar uogólniony POVM, korekcja błędów i wzmacnianie prywatności

Lokalne scenariusze - nielokalne pudełka: pudełka Popescu-Rohrlicha, nierówności Bella (CHSH), paradoks EPR i zmienne ukryte, ograniczenie Cirelsona, złożonośc komunikacyjna

Kwantowa komunikacja: kanały klasyczne - Shannon, kanały kwantowe - komunikacja klasyczna, informacja Holevo, wzajemna informacja, teleportacja, kanały kwantowe - komunikacja kwantowa

Splątanie: LOCC, rozkład Schmidta, majoryzacja, zgodność, baza magiczna, kataliza splątania, entropia von Neumanna, koszt splątania, splątanie destylowalne, entanglement of formation, protokoły destylacji splątania, PPT, splatanie związane, monogamia

Algorytm Grovera: przeszukiwanie baz danych, wzmacnianie amplitudy

Algorytm Shora: faktoryzacja, poszukiwanie okresu, algorytm Simona, kwantowa transformata Fouriera