Instytut Antrolopogii w Poznaniu


PRAOJCZYZNA
SŁOWIAN


ZBIÓR WYPOWIEDZI
pod redakcją
WITOLDA MAŃCZAKA


Witold Mańczak
Słowo wstępne

Tadeusz Makiewicz
Problem kontynuacji kulturowej pomiędzy starożytnością a wczesnym średniowieczem w świetle nowych materiałów ceramicznych z Wielkopolski

Tadeusz Malinowski
W sprawie dyskusji o praojczyźnie Słowian

Henryk Mamzer
Archeologia etniczna versus kulturowo-interpretacyjna

Witold Mańczak
Zachodnia praojczyzna Słowian

Janusz Piontek
Archeologiczne rekonstrukcje procesu etnogenezy Słowian a ustalenia antropologii fizycznej

Hanna Popowska-Taborska
Co językoznawca powiedzieć może o wczesnych dziejach Słowian