Dynamika transportu fluwialnego górnej Parsêty jako odbicie funkcjonowania systemu zlewni

Dynamics of fluvial transport of the upper Parsêta River as a response of the catchment system

Andrzej Kostrzewski, Malgorzata Mazurek, Zbigniew Zwoliñski

Stowarzyszenie Geomorfologˇw Polskich
Pozna˝ 1994

ISBN 83-902295-3-6

Cover of book

Publications of the Association of Polish Geomorphologists

Andrzej Kostrzewski Malgorzata Mazurek Zbigniew Zwoliñski

Copyright © 1995 by Andrzej Kostrzewski, Malgorzata Mazurek, Zbigniew Zwoliñski
Last updated: 15 November 1995