Nauki Przyrodnicze na Scenie

Science on Stage
 
                                                     

UNIWERSYTET im. Adama MICKIEWICZA

WYDZIAŁ FIZYKI

61-614 Poznań, ul. Umultowska 85,
tel.  8295-169

 


 

Witamy na polskiej stronie europejskiej sieci

Nauki Przyrodnicze na Scenie -
 Science on Stage

 


Główny wkład finansowy w realizację projektu wnosi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 z zakresu działalności upowszechniającej naukę


Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO)
Ogólnopolskiego Festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 7” 

Wydział Fizyki UAM
Poznań, 16-17 września 2016

    Poznań, dnia 17 sierpnia 2016 roku

Komunikat 4

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dzięki życzliwości sponsorów Krajowy Komitet Organizacyjny festiwali „Nauki Przyrodnicze na Scenie” opłaci noclegi i posiłki (obiady i kolacje) wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom konkursu tegorocznego Festiwalu SOS7.

Prosimy o wypełnienie formularza „Noclegi i posiłki”  znajdującego się na stronie http://sons.amu.edu.pl/sons6-2/zgloszenia/formularz-noclegi-i-posilki  najpóźniej do 2 września 2016 r.

 Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową do mgr Małgorzaty Obiały (mobiala@amu.edu.pl).

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący KKO

Prof. Grzegorz Musiał

 

Prof. Grzegorz Musiał
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Umultowska 85
61-614 Poznań
Tel.: 061 8295 031
e-mail: gmusial@amu.edu.pl

 

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO)
Ogólnopolskiego Festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 7” 

Wydział Fizyki UAM
Poznań, 16-17 września 2016

    Poznań, dnia 21 lipca 2016 roku

Komunikat 3

Szanowni Państwo,

Organizatorzy Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 7" uprzejmie informują, że na stronach http://sons.amu.edu.pl/  oraz http://www.staff.amu.edu.pl/~fizscena/SOS7program.htm  umieściliśmy projekt programu Festiwalu.

Prosimy o staranne sprawdzenie tytułu Państwa wystąpienia, imion i nazwisk oraz afiliacji. Ewentualne uwagi prosimy kierować na adres e-mailowy   mobiala@amu.edu.pl  .

Z poważaniem

 

Przewodniczący KKO

Prof. Grzegorz Musiał

 

Prof. Grzegorz Musiał
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Umultowska 85
61-614 Poznań
Tel.: 061 8295 031
e-mail: gmusial@amu.edu.pl

 

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO)
Ogólnopolskiego Festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 7” 

Wydział Fizyki UAM
Poznań, 16-17 września 2016

    Poznań, dnia 10 czerwca 2016 roku

 

Komunikat 2

Szanowni Państwo,

Organizatorzy  Ogólnopolskiego Festiwalu  „Nauki Przyrodnicze na Scenie 7” uprzejmie informują, że zgodnie z poprzednim komunikatem zakończono przyjmowanie zgłoszeń udziału w  tegorocznym Festiwalu.

 Zestawienie zakwalifikowanych zgłoszeń zamieszczamy na stronie SOS7zgloszenia.htm.

 Bardzo prosimy o zapoznanie się z tym zestawieniem  i sprawdzenie zapisanych w nim danych. Ewentualne uwagi prosimy wysłać na adres e-mailowy   mobiala@amu.edu.pl  do dnia 10 lipca br.

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący KKO

Prof. Grzegorz Musiał

 

Prof. Grzegorz Musiał
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Umultowska 85
61-614 Poznań
Tel.: 061 8295 031
e-mail: gmusial@amu.edu.pl

 

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO)
Ogólnopolskiego Festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 7” 

Wydział Fizyki UAM
Poznań, 16-17 września 2016

    Poznań, dnia 13 lutego 2016 roku

 

Komunikat 1

Szanowni Państwo,

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO) uprzejmie informuje, że zgodnie z wieloletnią tradycją kolejny Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie (krajowy etap europejskiego festiwalu Science on Stage) odbędzie się na Wydziale Fizyki UAM w dniach 16 i 17 września 2016 r.

Do udziału w festiwalu zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, geografii) oraz matematyki i informatyki ze szkół wszystkich typów, popularyzatorów, jak też dydaktyków tych nauk z wyższych uczelni z całej Polski. Nauczycieli prezentujących swoje projekty zapraszamy razem z ich uczniami.

Główne cele Festiwalu Nauki Przyrodnicze na Scenie 7:

- ukazanie wkładu nauk przyrodniczych w budowanie wiedzy społeczeństwa o otaczającym nas świecie i upowszechnianie rezultatów tych nauk,

- uświadomienie uczestnikom festiwalu roli nauk przyrodniczych w rozwoju nowoczesnych technologii,

- zaprezentowanie innowacyjnych sposobów nauczania, wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy między nauczycielami,

- zademonstrowanie ciekawych i kreatywnych działań uczniów w zakresie zdobywania wiedzy z dziedziny przedmiotów przyrodniczych.

Podobnie jak na poprzednich festiwalach, występy zespołów będą oceniane w trzech kategoriach:

* demonstracje zjawisk,

* działania artystyczne związane z wymienionymi naukami (przedstawienia teatralne, kompozycje muzyczne, fotografie, rysunki, wiersze itp.),

* prezentacje multimedialne dotyczące osiągnięć nauk przyrodniczych i matematyki. Najwyżej będą oceniane prezentacje będące ilustracją własnych projektów.

Zgłoszenia gotowości udziału w festiwalu prosimy przesyłać do dnia 20 maja 2016 r. drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny  na portalu internetowym festiwalu (http://sons.amu.edu.pl/, zakładka „zgłoszenia”). Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową do mgr Małgorzaty Obiały (mobiala@amu.edu.pl), Sekretarza Festiwalu.

Lista projektów zakwalifikowanych do udziału w festiwalu zostanie ogłoszona przez KKO do dnia 13 czerwca 2016 r.

Szkoły mogą zgłaszać projekty w każdej z wymienionych wyżej trzech kategorii, ale z uwagi na wciąż rosnące zainteresowanie Festiwalem i jego ogólnopolski zasięg całkowita liczba uczestników z jednej szkoły nie powinna przekraczać 10 osób.

KKO stara się o uzyskanie funduszy na pokrycie kosztów festiwalu tj. m.in. na opłacenie posiłków i noclegów uczestnikom festiwalu. W chwili obecnej nie możemy zapewnić Państwa, że będziemy mogli zaoferować uczestnikom festiwalu darmowe posiłki i noclegi, jak na poprzednich edycjach tego festiwalu. Mamy jednak istotne przesłanki, że uda nam się zdobyć fundusze przynajmniej na częściową opłatę przez KKO posiłków i noclegów.

Podobnie jak w latach poprzednich, podczas festiwalu planujemy warsztaty dla nauczycieli (z możliwością uzyskania certyfikatu uczestnictwa) oraz jedną z ciekawszych prezentacji na ostatnim londyńskim festiwalu przedstawione przez gości z zagranicy. Szczegóły podamy w programie naszego festiwalu po zakończeniu przyjmowania Państwa zgłoszeń.

Równocześnie informujemy, że kolejny Europejski Festiwal Science on Stage odbędzie się w dniach 29 czerwca do 2 lipca 2017 r.  w miejscowości Debreczyn (Debrecen), Węgry. Festiwal ten gromadzi około 400 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki z 24 krajów europejskich, Kanady i najprawdopodobniej także USA. Motto festiwalu to „Inventing the Future of Science Education” („nowe pomysły dla przyszłości edukacji przyrodniczej”). Grupa polskich uczestników w festiwalu liczyć będzie przynajmniej 12 nauczycieli wyłonionych przez KKO głównie spośród laureatów festiwalu w Poznaniu.

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Nauki przyrodnicze na Scenie 7  i życzymy zakwalifikowania się na europejski festiwal Science on Stage!

 

W przypadku pytań związanych z organizacją festiwalu proszę o bezpośredni kontakt e-mailowy lub telefoniczny: gmusial@amu.edu.pl lub tel. 61 8295031

Informacje o Ogólnopolskim Festiwalu Nauki Przyrodnicze na Scenie znaleźć można na jego portalu internetowym http://sons.amu.edu.pl/, który jednocześnie jest repozytorium polskiej sieci nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Natomiast informacje o Europejskim Festiwalu Science on Stage Europe umieszczone są na stronie http://www.science-on-stage.eu/, będącej repozytorium europejskiej sieci nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Z wyrazami szacunku

 

Przewodniczący KKO

Prof. Grzegorz Musiał

Prof.Grzegorz Musiał
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Umultowska 85
61-614 Poznań
Tel.: 61 8295 031
e-mail: gmusial@amu.edu.pl
 
 

 

Plakat

"Nauki Przyrodnicze na Scenie 7"

 


 

Skład  Krajowego Komitetu Organizacyjnego
festiwali „Nauki Przyrodnicze na Scenie”
i grupy Science on Stage Polska

 

 1. Prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał -  Przewodniczący

Zakład Fizyki Komputerowej, Wydział Fizyki Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

e-mail: gmusial@amu.edu.pl

url: http://main2.amu.edu.pl/~g.musial/

 2. Mgr Małgorzata Obiała - Sekretarz

Zakład Kryształów Molekularnych, Wydział Fizyki Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

e-mail: mobiala@amu.edu.pl 

 3. Mgr Maria Dobkowska – Członek

nauczyciel dyplomowany fizyki w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga w Warszawie (od 1992 r.)

Członek ZG PTF

e-mail: maria.dobkowska@gmail.com

 4. Dr Jerzy Jarosz – Członek

Pracownia Dydaktyki Fizyki
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
e-mail:  dydaktyk@us.edu.pl

url: http://www.us.edu.pl/us-addressbook/emp/9672

 5. Dr Aneta Mika – Członek

VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Jagiellońska 41, 70-382 Szczecin

Czynny nauczyciel (dyplomowany)

Członek Zarządu Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego

e-mail: mika.aneta@wp.pl

url: http://odn.zce.szczecin.pl/06_fizyka.htm

 6. Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik – Członek,
      - poprzedni Przewodniczący KKO

Zakład Kryształów Molekularnych, Wydział Fizyki Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

e-mail: nawrocik@amu.edu.pl

 


 

Festiwale w latach poprzednich:

 

statystyka